Mnogi građani svjesni su opasnosti koju medicinski otpad predstavlja po životnu sredinu. S obzirom da on može nastati i u domaćinstvima, od odbačenih lijekova i hemikalija kojima je istekao rok, neophodno je odlagati ga na adekvatan način.

“Što se tiče domaćinstava i odlaganja tih nepotrebnih lijekova mi čak nemamo ni tu neku pozitivnu namjeru da višak lijekova vratimo u apoteke, već ih odlažemo u komunalno smeće kao kućni otpad i to sve završava na nekoj deponiji”, rekao je jedan naš sugrađanin.

Važno je podizati svijest građana o ovoj temi, edukovati ih o rizicima koje donosi medicinski otpad i načinima sigurnog i ispravnog zbrinjavanja ovog tipa otpada, ističu ekolozi. Dodaju da nedostaje sistemsko rješenje kad su u pitanju domaćinstva.

“Po zakonskim rješenjima koja su na snazi u Republici Srpskoj medicinski otpad je prepoznat kao posebna vrsta otpada koja bi se trebala odlagati na poseban način u odnosu na miješani komunalni otpada i u skladu sa tim predati ovlaštenim preduzećima koji posjeduju licencu za tretman te vrste otpada. Nažalost, trenutno kod nas u Republici Srpskoj to pitanje nije sistemski riješeno u smislu domaćinstava. Ono što bi trenutno možda moglo biti najpreporučljivije rješenje, s obzirom na postojeće stanje, je da naši građani tu vrstu otpada predaju medicinskim ustanovama, apotekama ili nekim drugim ustanovama koji imaju organizovan način sakupljanja ove vrste otpada. Da se na takav način pokuša smanjiti odlaganje medicinskog otpada na neprimjeren način”, naveo je Dragan Komljenović iz Udruženje EkoRaz Prijedor.

Iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, navode da u Republici Srpskoj postoje preduzeća za zbrinjavanje infektivnog otpada, kao i preduzeća za zbrinjavanje ostalih kategorija opasnog otpada sa odgovarajućom dozvolom nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

“Sve zdravstvene ustanove, privatne i javne, u zakonskoj su obavezi da sklope ugovor sa ovlaštenim preduzećima o tretiranju svih kategorija medicinskog otpada. Zdravstvene ustanove mogu i same tretirati infektivni medicinski otpad ako posjeduju odgovarajuću opremu i odgovarajuću dozvolu nadležnog Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, čime se otpad uništava na licu mjesta. Medicinski otpad za čiji tretman nema tehničkih i tehnoloških uslova u Republici Srpskoj izvozi se u skladu sa Zakonom i propisom kojim se uređuje prekogranično kretanje otpada”, navedeno je iz ovog ministarstva.

Medicinski otpad po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi, a u interesu je svih da ne dođe do ekoloških posljedica koje bi bile previsoka cijena za neupućenost.

kozarski.com