U protekle četiri godine grad Prijedor je u saradnji sa lokalnim privrednicima i komunalnim preduzećem iz Prijedora, učestvovao u projektu rekonstrukcije i izgradnje dječijih igrališta pod nazivom “Za srećno djetinjstvo”.

U sklopu ovog projekta izgrađeno je oko 40 igrališta za djecu, kako u urbanim tako i ruralnim naseljima.

Za održavanje igrališta zaduženo je Odjeljenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove u saradnji sa komunalnim preduzećem.

U prijedorskom komunalnom preduzeću nisu žalili truda ni vremena da mališanima obezbijede kvalitetne igračke i rekvizite.

“Kada su u pitanju dječija igrališta već treću godinu ‘Komunalne usluge’ rade vlastitu izradu kompletnog mobilijara za dječija igrališta i postavili smo negdje između 15 i 20 igrališta u raznim dijelovima grada Prijedora. Kako u gradskoj zoni tako i u ruralnim sredinama”, rekao je Dalibor Grabež, direktor preduzeća „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor.

Iz Gradske uprave su zadovoljni dosadašnjim rezultatima po pitanju ovog projekta, i nadaju se da će se kroz ovaj i slične projekte nastaviti dobra saradnja sa prijedorskim privrednicima i komunalnim preduzećem.

“Osnovna ideja i zamisao gradonačelnika Slobodana Javora je bila da se u naseljima gdje ima djece, toj djeci omogući srećno djetinjstvo. Jedan od načina da to učinimo jeste izgradnja dječijih igrališta. S obzirom da nije isključivo samo Gradska uprava ulagala sredstva već da je u pitanju saradnja sa privrednicima našeg grada teško je reći koliko je novaca uloženo. Mogu slobodno da kažem da se radi o veoma značajnim ulaganjima i ovom prilikom bih se zahvalio svim privrednicima našeg grada ali i komunalnom preduzeću Prijedor koji su u saradnji sa Gradskom upravom i gradonačelnikom Slobodanom Javorom osjetili potrebe za ovakav vid ulaganja i da ćemo na bazi ovih ulaganja to činiti i u narednom periodu očekujući podjednako dobre rezultate“, rekao je načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije, Aleksandar Milješić.

Kako navode iz Gradske uprave posebno su ponosni na izgradnju igrališta na Pećanima, koje se nalazi u okviru Udruženje “Neven”.

“U saradnji sa Udruženjem roditelja djece sa posebnim potrebama “Neven” i sa partnerom na projektu Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uradili smo jedan značajan projekat i za ovu populaciju, a to je izgradnja igrališta za djecu sa posebnim potrebama u koje je uloženo oko 10.000 KM, u skladu sa iskazanim potrebama ove populacije našeg stanovništva”, naglasio je Milješić.

Važno je i reći da u okviru projekata koje su u toku prošle godine sprovele omladinske organizacije i neformalne omladinske grupe, od ukupno sedamnaest odobrenih projektnih prijedloga, deset ih se odnosi na sanaciju i izgradnju kako dječijih tako i sportskih igrališta u našem gradu.

Za ove namjene tom prilikom Gradska uprava izdvojila je oko 30.000 KM.

kozarski.com