prijedor-googlemapsGradska uprava obavještava građane Prijedora da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i građenju („Sl. glasnik Republike Srpske“ br. 40/13), 24.maj 2015.godine.

Pozivaju se svi vlasnici bespravno izgrađenih objekata da podnesu zahtjev za legalizaciju u predviđenom roku.

Odjeljenje za prostorno uređenje
Grad Prijedor