Grad Prijedor i Razvojna agencija “Preda” pozvali su privrednike da zajedno sa Gradskom upravom učestvuju u stipendiranju učenika i studenata koji se školuju za deficitarna zanimanja budući da poslodavci često ukazuju na problem manjka stručne radne snage.

Načelnik gradskog Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i pronatalitetnu politiku i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković na današnjem sastanku sa privrednicima rekla je da je početna ideja da se izbor deficitarnih zanimanja stimuliše tako što će učenici i studenti već od prve godine imati pravo na gradsku stipendiju koja će biti veća nego ranijih godina, a da se od druge godine uključe i privrednici.

“Od privrednika očekujemo da za zanimanja koja su njima od interesa obezbijede za svakog stipendistu najmanje koliko i grad, a po mogućnosti i više, tako da se iznos stipendije bar udvosturči, te da privredni subjekat sa korisnikom stipendije potpiše ugovor kojim bi ga obavezao na pripravnički staž kod tog poslodavca ili i na radni odnos u određenom trajanju”, navela je Mirkovićeva.

Ona je istakla da će iznos stipendija biti preciziran nakon usvajanja budžeta za 2024. godinu i po okončanju konkursne procedure za stipendije kada će se znati broj potencijalnih korisnika u sve tri kategorije stipendija – po uspjehu, socijalnom statusu i deficitarnosti struke.

“Želimo da povećanjem iznosa stipendija privolimo i animiramo mlade da ostanu u ovom gradu, da se vraćaju nakon studija i da rade kod poslodavaca koji su ih stipendirali”, poručila je Mirkovićeva.

Ona je ocijenila da postoji volja u Gradskoj upravi da se mijenja ova oblast jer stipendiranje, za koje se izdvaja oko pola miliona KM godišnje iz budžeta grada, do sada nije dalo povratne informacije koje bi potvrdile očekivane rezultate u smislu podsticanja mladih da se vraćaju u svoj grad.

Vršilac dužnosti direktora “Prede” Aleksandar Drljača rekao je da ova agencija godinama prati trendove u vezi sa upisnom politikom i tržištem rada, da je više od 600 ljudi prošlo kroz različite programe obuke, prekvalifikacije i dokvalifikacije u ovoj agenciji, te da je i grad sada napravio prvi korak ka diferencijaciji stipendija na način koji pogoduje privredi.

“Za današnji sastanak pozive smo poslali na više od 70 adresa i žao mi je što su se odazvale samo četiri firme. Vjerujem da će naredni odziv biti veći jer je ovo prilika i privrednicima da utiču na problem koji često iskazuju”, naglasio je Drljača.

Predrag Zorić iz slovenačke firme “Kolektor” koja ima fabrike u Laktašima, Srpcu i Prijedoru i zapošljava oko 500 radnika, rekao je da treba sistemski raditi na popularizaciji zanata, mijenjati zakon o dualnom obrazovanju i upisne politike, kao i svijest koja prihvata da je normalno da iz osnovne škole gotovo svi đaci izlaze kao odlikaši.

On je naveo da firma koju vodi ima svoj trening centar u koji je inicijalno uložila oko 150.000 KM i godišnje ulaže između 20.000 KM i 30.000 KM.

“To se isplatilo, jer imamo kadar”, rekao je Zorić i dodao da su mu svake dvije godine potrebna po dva inženjera mašinstva i elektrotehnike, te da već stipendira djecu iz Prijedora koja studiraju na tim fakultetima.

Bojan Mamlić iz građevinske firme “MB Modul” rekao je da je poražavajuće to što je posljednji put iz prijedorske građevinske škole odjeljenje zidara izašlo 1989. godine i da se plaši da će biti prinuđen da angažuje strane radnike.

“Treba naći načina da djecu, a pogotovo roditelje, učimo da zanat nije sramota. Danas keramičar zarađuje više od hirurga. Ukoliko nema dovoljno zainteresovanih da se formira jedno odjeljenje na primjer tesara, predlažemo mješovita odjeljenja i ponovo naglasak na praksi. Imali smo đake koji ne znaju izračunati površinu prostorije oblika pravougaonika”, naveo je Mamlić.

On je izrazio spremnost da njegova firma stipendira šest učenika za različite zanate u građevinarstvu.

Osim predstavnika “Kolektora” i “MB Modula”, današnjem sastanku prisustvovali su i predstavnici kompanija “Austronet” i “SB Laser”.

Grad Prijedor raspisao je u petak, 17. novembra, javni konkurs za dodjelu stipendija, ali ga je danas poništio zbog izmjena i dopuna Pravilnika o stipendijama koje su u proceduri, nakon čega će ponovo raspisati konkurs, najvjerovatnije u petak, 24. novembra.

SRNA