Okružni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv Zorana Basraka, zamjenika pravobranioca Republike Srpske u sjedištu Prijedor, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja. Optužnicu je podiglo Republičko javno tužilaštvo RS.

Prema navodima optužnice, Basrak se tereti da je u periodu od 30. jula 2014. godine do 5. novembra 2016. godine, na području Novog Grada i Prijedora, u svojstvu službenog lica, kao zamjenik pravobranioca, postupao u upravnom postupku u predmetu Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Banjaluka, pokrenutom po zahtjevu njegovog oca B.B.

Postupak se odnosio na priznavanje prava vlasništva zemljišta uzurpacijom.

Radilo se o šumi nad kojom je promijenjena svojina sa dotadašnjeg titulara Nezavisne Države Hrvatske u korist Republike Srpske.

“Iako je bio svjestan da postoje suprotni interesi Republike Srpske čiji je zakonski zastupnik sa jedne strane i njegovog oca sa druge strane, u namjeri da svom ocu pribavi imovinsku korist u vidu predmetne nekretnine, nije zatražio svoje izuzeće u tom postupku. Iskoristio je svoj položaj i ovlašćenje i svjesno propustio izjaviti žalbu na rješenje RUGIPP-a, a potom i pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe”, stoji u optužnici.

U konačnici se navodi da je nizom nezakonitih postupaka Basraka, u javnim evidencijama izvršena uknjižba prava svojine na nekretninama u korist njegovog oca, a Republici Srpskoj učinjena šteta.

mondo.ba