Osnovni sud u Prijedoru osudio je na dvije godine zatvora D.M. iz ovog grada zbog krivičnog djela silovanje, objavljeno je iz ovog suda.

Navedeno je da je oštećenu M.Đ. uputio na parnični postupak u pogledu imovinskopravnog zahtjeva.

“Optuženi D.M. se osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru od 1. aprila do 1. maja 2017. godine. Optuženi D. M. se obavezuje da sudu, na ime troškova krivičnog postupka plati 2.167,88 KM u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude u korist budžeta Republike Srpske”, ističe se u presudi Osnovnog suda u Prijedoru.

nezavisne.com