Za nešto više od godinu i po dana, na području Policijske uprave Prijedor privremeno je oduzeto stotinu vozila od višestrukih povratnika u činjenju težih prekršaja u oblasti bezbjednosti saobraćaja. Nakon provedenog postupka, sud je trajno oduzeo 35 vozila.

Za višestruke počinioce težih prekršaja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, predviđena je i mjera privremenog oduzimanja vozila.

U Policijskoj upravi Prijedor ističu da je to dobra preventivna mjera koja je smanjila broj najtežih saobraćajnih prekršaja. Pojašnjavaju koja je sudbina privremeno oduzetih vozila.

“Nakon privremenog oduzimanja vozila od višestrukih povratnika izvršenja najtežih prekršaja u oblasti bezbjednosti saobraćaja, nadležna policijska stanica upućuje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu. Vozila koja sud trajno oduzme, predaju se Agenciji za upravlјanje oduzetom imovinom. Policijski službenici prilikom privremenog oduzimanja vozila postupaju po odredbama Zakona o krivičnom postupku, gdje lice može dobrovolјno da preda vozilo kao sredstvo izvršenja prekršaja, dok nadležni sudovi postupaju po odredbama Zakona o prekršajima Republike Srpske. Ovom mjerom smanjili smo broj prekršaja. Struktura vozača je većinom iz mlađe populacije i obično su to povratnici i lica koja su više puta sankcionisana za najteže prekršaje u oblasti bezbjednosti saobraćaja”, naglasio je Dragoja Crnogorac, inspektor za bezbjednost saobraćaja.

Visina neplaćenih novčanih kazni ne određuje kada će nekome privremeno ili trajno biti oduzeto vozilo. U Policijskoj upravi kažu da se vozilo privremeno oduzima kao predmet izvršenja najtežih saobraćajnih prekršaja od višestrukih povratnika. Iz Policijske uprave upozoravaju da vlasnik može ostati bez automobila iako nije počinio teže saobraćajne prekršaje, ali je vozilo pozajmio višestrukom povratniku u činjenju najtežih prekršaja u oblasti bezbjednosti saobraćaja.

ANKETA

Mladen Ubovac

PODRŽAVAM ODUZIMANјE U OKVIRU ZAKONA

– Naravno da podržavam oduzimanje vozila od nesavjesnih vozača, samo što se navedene radnje moraju izvršiti u skladu sa zakonom da ne bi naknadno došli u situaciju da takvim počiniocima prekršaja plaćamo neke naknadne štete. Mislim da je to svakako dobra mjera kako bi se spriječili takvi lјudi da vrše prekršaje. Dosta lјudi učestvuje u javnom saobraćaju bez položenog vozačkog ispita.

Ranko Vukajlović

TREBA ZAUSTAVITI BAHATE VOZAČE

– Potpuno podržavam mogućnost da se onima koji stalno čine iste prekršaje oduzme vozilo. Dosta vozim bicikl, često idem i na Mrakovicu i okolinu i svašta vidim na putevima. Divlјa se u vožnji, pretiče na punoj liniji i na mostu, a nije malo ni onih koji voze pijani i ugrožavaju živote drugih učesnika u saobraćaju.

kozarski.com