vodovodpdObavještavamo korisnike naših usluga iz kategorije zanatskog sektora da su na osnovu čl.46., 47., 48. i 143. Zakona o zaštiti potrošačau Republici Srpskoj dužni zaključiti ugovor o snabdijevanju pitkom vodom i odvodnji otpadnih voda.

Ugovor će biti dostavljen svakom korisniku naših usluga iz ove kategorije, te ih pozivamo da potpisan i ovjeren ugovor dostave u prostorije „Vodovoda“ a.d. Prijedor, u Službu naplate, najkasnije do 30. juna 2015. godine.

Zaključenje ovog ugovora biće od obostrane koristi, jer će se njime regulisati međusobna prava i obaveze i „Vodovoda“ i korisnika naših usluga iz ove kategorije.

S obzirom na to da je zaključenje ugovora zakonska obaveza, u slučaju nezaključenja ugovora zakon predviđa novčane kazne, a „Vodovod“ a.d. Prijedor će korisniku usluga uskratiti snabdijevanje vodom.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti direktno na adresu „Vodovod“ a.d. Prijedor, Ul. Kozarska br.87.

Vodovod Prijedor