predapd-sporazum sa privrednom komorom pdU okviru projekta „Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD“ potpisan je Sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom RS, Kancelarija Prijedor.

Cilj ovoga sporazuma je unapređenje ukupne poslovne saradnje i stvaranje održivih mehanizama za pružanje podrške MSP-ima i promovisanje i podsticanje inovacija i investicija kod malih i srednjih preduzeća.

Projekat „Centar za istraživanje i inovativnost Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD“ je finansiran u okviru projekta CREDO Krajina , koji finansira Švedska, a implementira ga Agencija za razvoj preduzeća Eda iz Banjaluke u saradnji sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle.

Preda-PD