Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas izvještaj o izvršenju budžeta za 2022. godinu, prema kojem je ostvarena pozitivna razlika od 8,7 miliona KM.

Načelnik gradskog Odjeljenja za finansije Maja Kunić rekla je da je ostvaren prihod od 73.368.028 KM, a rashod 64.611.625 KM, odnosno pozitivna razlika od 8,7 miliona KM.

“Riječ je o namjenskim sredstvima. Budući da to nije klasičan suficit, mi nismo predlagali odluku o raspodjeli suficita, već ćemo nakon malo dublje analize strukture ovih namjenskih sredstava i rokova, odnosno perioda kome pripadaju, predložiti odluku o raspodjeli neutrošenih namjenskih sredstava”, izjavila je Kunićeva novinarima u Prijedoru.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor rekao je da je budžet socijalni i da ima vrlo malo prostora za projekte.

“Godina je teška, punjenje budžeta ide slabije od planiranog, tako da ćemo u narednom periodu praviti rebalans u skladu sa finansijskim stanjem. Evidentno je da mnogo sredstava odlazi na plate radnika i na određene obaveze. Moram da naglasim da grad nije prezadužen. Itekako smo daleko od predviđenog zakonskog maksimuma”, rekao je Javor.

SRNA