Unaprijediti saradnju Sindikata na nivou BiH, u saradnji sa pravnim ekspertima kroz izmjene zakonskih rješenja, doći do pozicije u kojoj će Sindikati pregovarati visinu cijene rada i koeficijente samo za članove Sindikalnih organizacija, neki su od zaključaka sa međusindikalne Konferencije dvije sindikalne organizacije „ArcelorMittala“ iz Zenice i Prijedora.

Na konferenciji koja je održana u Prijedoru je još zaključeno da je poslodavcima potrebno poslati jasnu poruku da su prošla vremena kapitalističko-robovlasničkog odnosa prema radnicima i da samo zadovoljan i motivisan radnik može biti produktivan i društveno koristan.

„Sindikalne organizacije AMP i AMZ šalju jasnu poruku Kompaniji ArcelorMittal,prvenstveno njihovim direktorima u Zenici i Prijedoru da neće dozvoliti dalje destruktivno djelovanje u vidu donošenja odluka koje su na štetu radnika, kao i eventualno donošenje odluka o slanju radnika na nezakonito čekanje posla čime rizik poslovanja žele prebaciti sa sebe na radnike i njihove porodice – poslodavac ima obavezu radnikusa kojim je zaključio ugovor o radu osigurati posao i isplatiti mu pravičnu platu“, navedeno je u saopštenju ove organizacije.

Sindikalne organizacije su zatražile hitno reagovanje Korporacije po pitanju donošenja strateških planova čiji je cilj održivost i dugoročnost proizvodnje na teritoriji BiH, kao i uvažavanje Sindikata koji su jedni zakonski predstavnici radnika i bez čije saglasnosti nije moguće donositi odluke.

capital.ba