Javna ustanova Dječiji vrtić „Radost“ Prijedor raspisala je konkurs za prijem djece starosti od jedne godine do polaska u školu za radnu 2023/2024. godinu.

Ukupno ima mjesta za 136 mališana.

U centralnom objektu vrtića „Radost“ planiran je upis 63 djeteta, u vrtiću „Đurđevak“ na Urijama 29 djece, u vrtiću „Cvrčak“ na Pećanima 11 djece, u vrtiću „Snježana“ na Pećanima 5 djece, u vrtiću “Palčić” Omarska 8 djece i u vrtiću “Bambi” Kozarac 20 djece.

Javni konkurs
za prijem djece u vrtić i jaslice u radnoj 2023/2024 godini

I

JU Dječiji vrtić “Radost” Prijedor, upisuje 97 djece u radnoj 2022/2023. godini, starosti od jedne godine do polaska u školu, i to:

Vrtić „Radost“, centralni objekat
– Djeca od 1 do 2 godine – 10 djece
– Djeca od 2 do 3 godine – 18 djece
– Djeca od 3 do 4 godine – 13 djece
– Djeca od 5 do 6 godina – 22 dijete

Vrtić „Đurđevak“ Urije
– Djeca od 2 do 3 godine – 15 djece
– Djeca od 3 do 4 godine – 4 djeteta
– Djeca od 4 do 5 godine – 9 djetece
– Djeca od 5 do 6 godine – 1 dijete

Vrtić „Cvrčak“ Pećani
– Djeca od 1 do 3 godine – 11 djece

Vrtić „Snježana“ Pećani
– Djeca od 5 do 6 godina – 5 djece

Vrtić “Palčić” Omarska
– Djeca od 1 do 3 godine – 8 djece

Vrtić “Bambi” Kozarac
– Djeca od 3 do 6 godina – 20 djece

II

Uz prijavu potrebno je priložiti(original ili ovjerene kopije):
-Izvod iz matične knjige rođenih djeteta za koje aplicirate na upis u vrtić
-Izvod iz matične knjige rođenih djece ako se radi o višečlanim porodicama
-Uvjerenje roditelja o stepenu invalidnosti
-Izvod iz matične knjige umrlih, ako se radi o samohranom roditelju
-Izvod iz matične knjige rođenih jednog roditelja koji pripada manjinskim etničkim zajednicama
-Uvjerenje kojim je utvrđen status korisnika prava na novčanu pomoć, dječiji dodatak i materinski dodatak
-Uvjerenje o zaposlenju roditelja izdato od poslodavca (za roditelje koji su zaposleni)

III

Konkurs ostaje otvoren osam radnih dana od dana objavljivanja.

Prijave se popunjavaju u prostorijama JU Dječiji vrtić „Radost“, Vuka Karadžića 21.

O rezultatima konkursa roditelji će biti obaviješteni putem spiskova koji će biti istaknuti na oglasnoj tabli JU Dječiji vrtić “Radost”, ulica Vuka Karadžića 21, u roku od 14 dana od dana zatvaranja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Napomena:
Roditelji su dužni priložiti nalaze specijaliste, ukoliko ih dijete posjeduje, o tjelesnom i mentalnom zdravlju djeteta, odnosno o njegovim psihofizičkim sposobnostima.

Priredio – www.prijedordanas.com