U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske („Sl.Glasnik RS“, br.43/07) neradni dani povodom republičkih praznika: Međunarodnog praznika rada i Dana pobjede nad fašizmom su:
-01. i 02.05.2023.godine (ponedjeljak i utorak) i
-09.05.2023.godine (utorak)

U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

Načelnik opštine, odnosno gradonačelnik će odrediti koja su preduzeća, ustanove i druge organizacije sa područja jedinice lokalne samouprave dužni da rade i u dane praznika Republike i u kom obimu, radi zadovoljenja neophodnih potreba građana.

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Srpske