dusan vranjesNaš grad nije ozbiljnije ugrožen zemljotresima, ali je ta problematika, u sklopu preventivnih mjera zaštite, dobila značajno mjesto u opsežnoj studiji o ugroženosti od elementarnih i drugih nepogoda, usvojenoj na posljednjem zasjedanju Skupštine grada Prijedora

Prema riječima Dušana Vranješa, šefa Odsjeka Civilne zaštite, ugroženost od zemljotresa je, kada je u pitanju opasnost od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških akcidenata, svrstana na visoko treće mjesto. To tim prije što je područje Prijedora, prema njegovim riječima, podložno zemljotresu do 8 stepeni Merkalijeve skale, u okolnostima kada se sporadično, istina bez ikakvih posljedica, javlja i na našem području.

– Radi se o dosta visokom nivou potencijalne opasnosti i ugrožavanja objekata, a onda i stanovništva, infrastrukture i životne sredine. Na bazi procjene i matrice rizika, predvidjeli smo izuzetno značajne mjere, kako u preventivnom smislu, kod poštivanja propisa i standarda u izgradnji objekata, tako i priprema za ozbiljno provođenje mjera zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara u toku zemljotresa i otklanjanja eventualnih posljedica – kaže Vranješ.

On podsjeća da su trusne pojave na ovom području posljedica aktivnog geotektonskog kontakta između evropske i afroarapske ploče, osobito u području Jadranskog mora. Zbog toga i upozorava na značaj preventivnih i drugih mjera, sadržanih i u novousvojenoj gradskoj strategiji.

Na širem području Prijedora prisutno je sedam seizmogenih zona sa magnitudama koje se kreću od 5,1 do 8 stepeni Merkalijeve skale. Među njima su i seizmogeni sistemi Kozare i Sanskog palezoika kao i Banjalučki seizmogeni sistem od koga nam, prema procjenama stručnjaka, prijeti i najveća opasnost.

Kozarski vjesnik