srna-prijedor dobija dva sudaNarodna skupština Republike Srpske usvojila je danas Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudovima Republike Srpske kojim je predviđeno osnivanje Okružnog suda i Okružnog privrednog suda u Prijedoru.

Ovim Nacrtom zakona vrši se usklađivanje sa zakonima o gradu Bijeljina, o gradu Prijedor, o gradu Doboj, o gradu Trebinje i Zakonom o osnivanju opštine Stanari, te uređuje mjesna nadležnost osnovnih sudova s obzirom na to da su ovi gradovi do stupanja na snagu predmetnih zakona imali status opština.

Usvojen je Nacrt zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kojim je predviđeno da Vlada Republike Srpske, radi unapređenja kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, formira savjet za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja kao posebno savjetodavno tijelo.

Usvojen je zaključak kojim se ovaj Nacrt zakona upućuje javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o transfuzijskoj djelatnosti kojim se uređuje transfuzijska djelatnost, sistem kvaliteta u transfuzijskoj djelatnosti i obezbjeđivanja dovoljnih količna bezbjedne krvi i komponenti krvi za potrebe građana Srpske.

Usvojen je izvještaj odbora Narodne skupštine Republike Srpske za bezbjednost i za boračko-invalidsku zaštitu u kojem se navodi da rad i djelovanje Suda i Tužilaštva BiH generišu međunacionalnu mržnju i netrpeljivost i ne doprinose suživotu i pomirenju u BiH.

U izvještaju je izraženo nezadovoljstvo radom Suda i Tužilaštva BiH, kao i radom Agencije za istrage i zaštitu BiH na slučajevima ratnih zločina.

Usvojen je godišnji izvještaj ombudsmana za djecu za 2014. godinu u kojem se konstatuje da je zaustavljen dalji rast broja prijava ugrožavanja prava djece.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je izvještaj o povođenju akcionog plana za unapređenje položaja žena na selu u Republici Srpskoj do 2015. godine, za 2014. godinu, koji je najvećim dijelom ostvaren u pogledu unapređenja ekonomskog položaja žena na selu.

Usvojena je informacija o obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU u kojoj se navodi da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju /SPP/ BiH i EU u 2014. godini nije stupio na snagu zbog neprovođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić-Finci protiv BiH.

SRNA