Odbornici Skupštine grada Prijedora su na današnjoj 28.sjednici prihvatili Izvještaj o radu Gradonačelnika i Gradske uprave za prošlu godinu.

Gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor rekao je u svom obraćanju odbornicima da su planovi prvenstveno bili usmjereni na održavanje stabilnosti budžeta, da je budžet bio socijalni, usljed globalne ekonomske krize i da se nastojalo da obezbijede sredstva za neke kapitalne projekte, kao što su izgradnja vrtića na Pećanima i rekonstrukcija ulice Mitropolita Petra Zimonjića.

Samostalni odbornik Ranko Smiljanić rekao je da bi realizacija projekata za koja postoji novac morala da se ubrza kako grad na nepovučena sredstva ne bi morao plaćati kamate.

On je dodao da je izvještaj odlično napisan i da je dobar osnov za poređenje i diskusije kada na red dođu izvještaji o izvršenju budžeta.

Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas odluku o prihvatanju zaduženja kod Evropske investicione banke po projektu “Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj dva” u iznosu od 2,4 miliona maraka.

Tim novcem biće finansirana sanacija postojećih cjevovoda i kućnih priključaka za naselja Orlovača, Donji Orlovci i Donji Garevci i za dio naselja Urije.

Usvojen je i Izvještaj o radu Fondacije Prijedor i revidirani Plan kapitalnih investicija grada Prijedora za 2023.godinu.

Odbornici su imenovali Aleksandra Milješića za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacija. On je do sada bio direktor Srednjoškolskog centra , kao i odbornik SNSD-a u Skupštini grada.

Za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj nakon razrješenja Danijela Egića koji je imenovan za ministra u Vladi Republike Srpske, imenovan je Žarko Tubin.

Za vršioce dužnosti imenovani su i : Olivera Brdar Mirković -Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu i pronalitetnu i demografsku politiku, Ranko Kolar- Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu.

Za direktora Pozorišta Prijedor imenovan je Srđan Knjeginjić na period od 4 godine.

Za vršioca dužnosti direktora Galerija “Sreten Stojanović” imenovan je Boris Eremić, nakon što je dosadašnji vršilac dužnosti Aleksandar Drinić podnio ostavku na tu funkciju.

Pred odbornicima su danas 44 tačke dnevnog reda.

Sa dnevnog reda 28. redovne sjednice Skupštine grada Prijedora povučene su tačke koje su vezane za osnivanje novih mjesnih zajednice / Aerodromsko naselje, Babići, Pećani i Tomašica.

Osim toga na dnevnom redu sjednice nije bio ni Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnim zajednicama sa pregledom teritorijalnog razgraničenja mjesnih zajednice kao i Prijedloga Odluke o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednice.

prijedorgrad.org