Vlada Republike Srpske nije odustala od dokapitalizuje Rudnik i termoelektranu “Ljubija” i taj postupak bi mogao biti nastavljen u narednim danima, kaže u intervjuu za portal CAPITAL ministar energetike i rudarstva RS Petar Đokić.

Na pitanje da li je i dalje u igri američko-kanadska kompanija koju predstavlja kontroverzni bizmismen Evgenij Zotov, Đokić kaže da će ovaj postupak biti nastavljen i da je sada na njima da se obrate direktoru RŽR „Ljubija“.

ĐOKIĆ: Najvažnija informacija u vezi sa “Ljubijom” je da će zajednička kompanija koju su osnovali RŽR i “Mittal” aktivirati RŽR “Ljubija”. Prije nekoliko dana je definisan okvirni datum da će to biti 13. juna, kada će nakon 30 godina biti obnovljena proizvodnja željezne rude na lokalitetu “Ljubija” kod Prijedora. Druga stvar je da Vlada RS u svojoj politici nije odustala od svoje namjere da izvrši dokapitalizaciju RŽR “Ljubija” i taj bi postupak mogao biti nastavljen u narednim danima zavisno od toga da li će američko-kanadska kompanija biti i dalje odlučna da ide dalje.

CAPITAL: Imate li informacije o njihovim namjerama?

ĐOKIĆ: Imamo informacije. Poslali su pismo da su se ponovo aktivirali i izrazili interes i odlučnost da idu dalje. Sada je na njima da preduzmu sljedeći korak, da se obrate direktoru RŽR.

CAPITAL: Šta se dogodilo sa preuzimanjima koncesija “Comsar Energy-a” i biznisima ruskog biznismena Rašida Serdarova?

ĐOKIĆ: Elektroprivreda Republike Srpske preuzela je koncesiju za Hidroelektranu “Mrsovo”, koju je imala kompanija “Comsar Energy”. Taj postupak je završen potpisanim sporazumom. Vlada je dala saglasnost da se preuzme koncesija i za TE “Ugljevik 3” i ta aktivnost je sada u toku. Radi se procjena realne vrijednosti kompanije koju je imala “Comsar Energy” na projektu “Ugljevik 3”, kao procjena mogućnosti da Vlada RS uopšte preuzme takav projekat. Taj dio postupka je još u analitici.

CAPITAL: Koliko nas je to do sada koštalo?

ĐOKIĆ: Za sada ništa, osim što će koštati izrada procjene dosadašnjih ulaganja, a to će ići na teret Elektroprivrede RS i RiTE.

CAPITAL: Dokle smo stigli sa vjetroparkovima, posebno ako uzmemo u obzir da su Nijemci obustavili kredit za “Hrgud”?

ĐOKIĆ: Kredit za VE “Hrgud” nije obustavljen, kompanija KFW nas nije nikad obavijestila zvaničnim dokumentom da odustaje od projekta.

CAPITAL: U kojoj je fazi HE “Buk Bijela”?

ĐOKIĆ: HE “Buk Bijela” je u fazi da pripremne radove privodi kraju. Izgrađeni su svi objekti koji su potrebni za izgradnju HE i nakon što ona bude puštena u rad. Sada je u toku aktivnost izbora kompanija sa kojom će biti zaključeni ugovori, a to sprovodi Elektroprivreda Srbije zato što su oni u skladu sa aktima osnivača zajedničkog preduzeća nosioci tog dijela.

CAPITAL: Šta se dešava sa izgradnjom solarne elektrane u Bileći u vezi koje je bilo mnogo bure, ali i istraga o neregularnostima, pogodovanju koncesionaru i umanjenju naknada?

ĐOKIĆ: Oni su dužni da periodično izvještavaju kao i svi ostali koncesionari o tome kako rade. Jedino što se dešavalo je promjena rokova za izgradnju solarne elektrane. Prema saznanjima koje imamo, oni rade na uređenju lokaliteta na kojem će biti solarna elektrana. Koncesione naknade im nisu smanjivane, one su ugovorene onako kao što su svim koncesionarima i u skladu sa propisima RS.

CAPITAL: Imamo li ikakve informacije o sporu sa slovenačkim “Vijaduktom” koji od Srpske traži 90 miliona maraka odštete?

ĐOKIĆ: Nakon što je Arbitražni tribunal u Vašingtonu donio svoju odluku, mi smo uputili zahtjev da se ona poništi i to je sada pred njihovim vijećem. U toku je razmatranje našeg zahtjeva i više se po tom pitanju ništa nije dešavalo. Ono što jeste važno za taj projekat, iz Arbitražnog tribunala je došao stav da je odbijen zahtjev tužioca da se osiguraju posebna sredstva na posebnom računu i da tamo čekaju zahtjev za poništenje. To je bilo veoma korektno od suda i sada čekamo okončanje postupka.

CAPITAL: Šta se desilo sa podzakonskim aktima o obnovljivim izvorima energije čiji rok za donošenje ističe ovih dana, a bez koga nema solarnih panela za domaćinstva?

ĐOKIĆ: Ta se aktivnost ne može završiti u tako kratkom periodu. Naša ambicija jeste bila da se taj postupak završi mnogo brže. Očekujemo da će biti i dalje interesovanja stanovništva i privrednih društava za gradnju prozjumera. Moramo prije svega regulisati pitanje obračuna PDV-a na ulaznu i izlaznu energiju. To se mora regulisati prije nego što se uđe u gradnju novih prozjumera. Uz ovo mora se riješiti i pitanje prenosne mreže i adekvatnog preuzimanja energije sa takvih objekata. Ova pitanja djeluju jednostavna, ali nisu i mi ćemo sa svoje strane učiniti sve što možemo da bismo to riješili što prije.

CAPITAL: Čuli smo da se veoma malo ljudi prijavilo za ovaj projekat. Znate li vi koliko ih je?

ĐOKIĆ: Taj postupak je sprovodila Elektroprivreda RS i oni imaju tačan podatak, ali mislim da se do oktobra prošle godine javilo oko 3.000 zainteresovanih.

CAPITAL: Zašto do sada nije donesen pravilnik o energetski zaštićenom kupcu?

ĐOKIĆ: Nismo ga mogli donijeti zato što nam za to treba socijalna karta. Mi to moramo imati u Srpskoj da bismo konačno definisali ko je u stanju socijalne potrebe i kojem građaninu i porodici treba podrška države, pa i u ovom dijelu u kojem se definiše zaštićeni kupac. Izradu socijalne karte sprovodi Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i formiran je jedan širi tim koji je sada fokusiran na to pitanje. To je počelo.

CAPITAL: Zašto nisu obezbjeđena sredstva za ulaganje u ekološke objekte u RiTE Gacko, već samo u RiTE Ugljevik, bar za elektrofiltere, ako se ne mogu obezbjediti sredstva za odsumporavanje?

ĐOKIĆ: Nije tačno da nisu obezbjeđeni. Ne znam na koji način se misli da ih obezbjeđujemo, to ni do sad nije radila Vlada iz svog budžeta. To su projekti koje sprovode ta preduzeća. Uputili smo pismo RiTE i ERS da odgovore na to pitanje, jer je to njihov zadatak.

CAPITAL: Da li je dio rudnika Gacko potopljen sa dva miliona kubika vode i da li ste prije mjesec dana kada ste posjetili Gacko to prikrili od javnosti?

ĐOKIĆ: Ne, ja nemam tu informaciju.

CAPITAL: Da li se planira spaljivanje otpada u RiTE Ugljevik?

ĐOKIĆ: Prvi put čujem za to.

CAPITAL: Kako komentarišete proteste građana u Jezeru zbog istraživanja “Balkan Lykos Metala”?

ĐOKIĆ: Oni su imali vrlo kontradiktorne poglede na to istraživanje kada je u pitanju opština Jezero. Ne znam zbog čega su uopšte neki pravili probleme oko istraživanja koje nikada i nikome ne može nanijeti štetu. Od istraživanja do otvaranja rudarske proizvodnje je duga procedura i potpuno različite radnje, uslovi i drugo. Prve reakcije koje su se pojavile nakon istraživanja su pozitivne i one mogu biti samo korisne za tu malu i izrazito nerazvijenu opštinu. Ali je veoma kontradiktorno ono što nam dolazi iz te opštine.

CAPITAL: Mještani se tu sa odbornicima bore protiv istraživanja, mogu li oni pobijediti?

ĐOKIĆ: Ne znam, imaju kontradiktorne stavove. Sasvim su se drugačije ponašali kada su bili kod nas na sastanku.

capital.ba