Nastavak aktivnosti na izradi akata koje su škole u obavezi da donesu, a odnose se na procjenu rizika i plan evakuacije u slučaju elementarnih nepogoda, bila je tema sastanka predstavnika Gradske uprave, vatrogasaca, civilne zaštite i škola, izjavila je vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu, pronatalitetnu i demografsku politiku Olivera Brdar Mirković.

Ona je navela da je plan i putem medija popularizovati sve mjere koje učenici treba da znaju.

“Sastanak o temi spasavanje i zaštita učenika i zaposlenih u školama u slučaju zemljotresa i ostalih elementarnih nepogoda jedan je u nizu sastanaka koje smo već radili”, rekla je Brdar Mirković novinarima.

Ona je naglasila da se na ovaj način želi pojačati sigurnost učenika i zaposlenih u školama, s obzirom na dešavanja u regionu, učestale zemljotrese i događaje u Turskoj, kao i na činjenicu da Prijedor pripada trusnom području Banjaluke.

Starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Radovan Martić podsjetio je na obavezu donošenja ovih akata za sve subjekte čija djelatnost obuhvata vođenje brige ili boravak većeg broja lica.

“Danas smo tu da vidimo koliko je do sada urađeno, šta su uradile sadnje škole i osnovne škole, šta bi trebalo poboljšati. Na osnovu podataka koje do sada imamo, većina škola već ima spremne te dokumente, ostalo je još da prođemo kroz te planove, da malo analiziramo plan zaštite i spasavanja u slučaju požara i potresa i da provedemo praktičnu vježbu”, naglasio je Martić.

Predsjednik Aktiva direktora srednjih škola Aleksandar Milješić rekao je da je ovo veoma važna tema, da su preporuke proslijeđene svim učenicima i radnicima škola.

“Dogovorili smo u narednom periodu dvije vježbe evakuacije svih učenika u svim srednjim školama. Takođe, ono što je važno napomenuti, da smo formirali jedan tim nastavnika i profesora koji će izraditi jedanako slikovitu ilustraciju kako da se ponašamo u slučaju zemljotresa, u slučaju drugih nepogoda i koje će, evo, nadam se, doprinijeti sprečavanju odnosno eventualnom postupanju u slučaju svih elementarih nepogoda”, dodao je Milješić.

Predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Zdravko Budimir rekao je da je Osnovna škola “Desanka Maksimović”, na čijem je on čelu, radila jednu pokaznu vježbu simulacije požara u školskom objektu gdje su učenici mogli da vide odnosno da učestvuju u evakuaciji.

“Svakako u narednom periodu nastojimo i trudimo se da ponovimo slične vježbe. Namjera nam je da pokušamo izgraditi na našem školskom objektu protivpožarne stepence, kako bi bili što bolje spremni u slučaju, eventualno, neke elementarne nepogode”, dodao je Budimir.

prijedorgrad.org