U Osnovnom sudu u Banjaluci na suđenju bivšem advokatu iz Prijedora Draganu Radetiću, koji je optužen za krivična djela “zloupotreba povjerenja” i “prevara”, Odbrana je, iznoseći završnu riječ, ukazivala na za njih neosnovane tvrdnje iz optužnice.

Branilac optuženog Dragan Tolimir je tokom iznošenja završne riječi kazao i da je na prethodnim ročištima Odbrana optuženog elaborirala “neosnovanost tvrdnji koje su navedene u optužnici”, te da će to nastaviti i danas.

Optužnica tereti Radetića da je, kao advokat i punomoćnik Josipa Ćorića iz Prijedora, prodao njegovu imovinu vrijednu 160.000 maraka, te da je uz to od njega uzeo još 120.000 KM.

Branilac optuženog Dragan Tolimir je tokom iznošenja završne riječi kazao i da je na prethodnim ročištima Odbrana optuženog elaborirala “neosnovanost tvrdnji koje su navedene u optužnici”, te da će to nastaviti i danas.

Optužnica tereti Radetića da je, kao advokat i punomoćnik Josipa Ćorića iz Prijedora, prodao njegovu imovinu vrijednu 160.000 maraka, te da je uz to od njega uzeo još 120.000 KM.

U završnoj riječi Tolimir je navodio da nisu tačni navodi optužnice o dogovoru između optuženog i notara Dragojle Aleksić iz Prijedora o izradi ugovora kojim je Ćorić prenio svoje nepokretnosti na Jelenu Đenadiju, punicu optuženog Radetića.

“Kakvu protivpravnu imovinsku korist je optuženi ostvario kad su predmetne nekretnine, koje je kupila Jelena Đenadija, vlasništvo ‘Kozara turista’?”, rekao je Tolimir objašnjavajući da “Kozara turist” vodi postupak po Zakonu o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima.

On je dodao da je optuženi imao pravo od Josipa Ćorića naplatiti na ime advokatskih usluga iznos od 75.000 KM, a naplatio je iznos od 37.000, kako to proizilazi iz dokaza.

Dodao je i da su svi subjektivni dokazi optužbe diskreditovani kontradiktornostima u iskazima svjedoka Tužilaštva, te dokazima koje je odbrana iznijela, kao i da smatra da su pojedini svjedoci lažno svjedočili i obmanjivali Sud.

“Svjedoke optužbe kompromituje činjenica da je optuženi protiv njih podnio krivičnu prijavu zbog neovlaštenog praćenja i snimanja i da je protiv njih u vrijeme davanja izjava u Tužilaštvu vođena istraga, pa to objašnava zbog čega su iznosili neistine”, naveo je Tolimir zaključivši završnu riječ.

Radetić je osuđen na dvije godine i šest mjeseci zatvora zbog ovog djela u aprilu 2015. u predmetu koji je protiv njega vođen u Okružnom sudu u Banjaluci, a na tri mjeseca zatvora osuđena je i njegova punica Jelena Đenadija, na čije ime je prepisao Ćorićevu imovinu.

Ovu presudu je ukinuo Vrhovni sud Republike Srpske, koji je u odluci naveo da postupak nije trebalo voditi Republičko javno tužilaštvo, već Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, pa je predmet vraćen na novo suđenje u banjalučki Osnovni sud.

Suđenje Radetiću biće nastavljeno 17. februara, kada će i optuženi iznijeti svoju završnu riječ.

detektor.ba