Obavještavaju se svi sportski kolektivi u gradu Prijedoru da od danas mogu dostaviti prijave za 53. Izbor najboljeg sportiste grada Prijedora.

Rok za podnošenje prijava je 10. januar 2023. godine, do 15.00 časova.

Sportski klubovi mogu kandidovati isključivo predstavnike i članove svojih klubova za kategorije navedene u obrascu, a sve uspjehe sportista na takmičenjima moraju potkrijepiti validnim dokazima.

Prijave slati na Informativno-poslovni centar “Kozarski vjesnik”, sa naznakom za Izbor sportiste godine Grada Prijedora. Adresa: Save Kovačevića broj 15, 79000 Prijedor.

Telefon: 052/ 232-803
Faks: 052/ 232- 863
e-mail: redakcija@kozarski.com

kozarski.com