Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je u završnoj riječi da Bratislav Bilbija i Đuro Adamović budu proglašeni krivim za nečovječno postupanje prema civilima na području Prijedora 1992. godine.

Nakon obnovljenog suđenja pred Apelacionim vijećem, Tužilaštvo je ocijenilo da je van razumne sumnje dokazano da su Bilbija i Adamović nečovječno postupali prema dvojici civila u zaseoku Bukvik.

“Nema dileme u pogledu identiteta optuženih. Radi se o komšijama”, kazao je tužilac Ćazim Hasanspahić, dodavši da su svjedoci detaljno opisali događaje iz optužnice.

Prema njegovim riječima, dokazano je da je Adamović udarao rukama i nogama Smaila Kadirića, a da je Bilbija tukao Emsuda Kadirića.

Tužilac je rekao da se dodatnim dokazima izvedenim u obnovljenom postupku nije promijenilo činjenično stanje utvrđeno u osuđujućem dijelu prvostepene presude.

Sud je u novembru 2021. godine proglasio Bilbiju i Adamovića, bivše pripadnike Vojske Republike Srpske, krivim za nečovječno postupanje, a oslobodio ih, zajedno sa tada prvooptuženim Rankom Babićem, optužbi za ubistvo, mučenje i prisilni nestanak. Apelaciono vijeće potvrdilo je oslobađajući dio presude, a ukinulo osuđujući, i obnovilo postupak, u kojem su izvedeni novi dokazi.

Prije iznošenja završne riječi, Tužilaštvo je u spis uložilo izjavu Adema Borovca u kojoj je, kako je naveo tužilac, dosta sadržajnije opisan događaj.

Branilac Savan Zec kazao je da su u prvostepenom postupku uvrštene tri izjave ovog svjedoka i da je i ova mogla biti ranije uložena, a ne da se dodatnim dokazima utvrđuju glavne činjenice. Vijeće je prihvatilo prijedlog Tužilaštva.

Završne riječi Odbrana zakazane su za 15. decembar.

detektor.ba