Realizujući kampanju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nazivom „Stop vršnjačkom nasilju“ policijski službenici Policijske uprave Prijedor danas su u Srednjoškolskom centru u Prijedoru održali predavanja za učenike drugog razreda na temu prevencije vršnjačkog nasilja.

Predavanja su održana u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Centrom za mentalno zdravlje Doma zdravlja Prijedor i drugim subjektima koji se bave prevencijom vršnjačkog nasilja.

Imajući u vidu starosnu kategoriju izvršioca i žrtve odnosno činjenicu da je vršnjačko nasilje zastupljeno kod maloljetnika, edukativna predavanja imaju za cilj upoznavanje sa pojmom vršnjačkog nasilja, načinom ispoljavanja i pojavnim oblicima, kao i posljedicama koje vršnjačko nasilje ostavlja na žrtvu.

Kroz edukativna predavanja ističe se značaj blagovremenog otkrivanja vršnjačkog nasilja koje može biti fizičko, psihičko, emocionalno, seksualno, socijalno i digitalno nasilje, a edukacijom učenika i roditelja jača se povjerenje škola, roditelja i djece, sa ciljem zajedničkog djelovanja na sprečavanju vršnjačkog nasilja.

U okviru provođenja kampanjeu periodu od 15. novembra do 05. decembra edukativna predavanja se realizuju u osnovnim i srednjim školama na području operativne nadležnosti Policijske uprave Prijedor.

Na području Policijske uprave Prijedor u toku ove godine evidentirana su tri krivična djela koja se svrstavaju u kategoriju vršnjačkog nasilja. U dva slučaja radi se o krivičnom djelu „Tjelesna povreda“, dok se u jednom slučaju radi o krivičnom djelu „Teška tjelesna povreda“.

PU Prijedor