Centar za socijalni rad Prijedor za deset mjeseci ove godine registrovao je 125 prijava nasilja u porodici, dok su u prošloj godini bile ukupno 132 prijave, rekla je socijalna radnica Dragana Grujičić.

Ona je najavila da će Centar u okviru 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama imati niz aktivnosti kojima će se pridružiti globalnoj kampanji.

Sutra i u srijedu će stručni radnici Centra održati predavanja o ovoj temi u osnovnim školama u Busnovima i Kozarcu, 2. decembra u centru grada na info-štandu dijeliće promotivne letke, a 8. decembra, u saradnji sa Fondacijom Udružene žene Banjaluka, biće održan seminar o rodno zasnovanom nasilju.

“U izradi je novi protokol koji je obaveza svake lokalne zajednice i gdje ćemo još jednom naglasiti značaj hitnog reagovanja u trenutku kad se nasilje desi, kao i obavještavanje svih relevantnih subjekata zaštite, posebno kada su uključena djeca, budući da je Centar za socijalni rad organ starateljstva”, istakla je Grujičićeva.

U Srednjoškolskom centru Prijedor danas je održan redovni mjesečni sastanak multisektorskog tima za prevenciju i borbu protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja grada Prijedora.

Inspektor Policijske uprave Prijedor Nemanja Predojević rekao je da je prijedorskom Okružnom javnom tužilaštvu za deset mjeseci ove godine policija podnijela 127 izvještaja za nasilje u porodici ili za 8,5 odsto više nego u istom periodu 2021. godine.

Bolnica “Dr Mladen Stojanović” Prijedor u oktobru je zabilježila tri slučaja nasilja u porodici, i to u dva slučaja su hirurg i ginekolog primijetili povrede na tijelu žrtve, a treći slučaj su prijetnje upućene pacijentkinji koja je bila hospitalizovana u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Riječ je o pacijentima iz Novog Grada i Kozarske Dubice.

Okružno javno tužilaštvo Prijedor u oktobru je imalo 14 predmeta iz ove oblasti.

Multisektorski tim za prevenciju i borbu protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u Prijedoru postoji i radi od 2010. godine i danas ga čine predstavnici Centra za socijalni rad, Centra za zaštitu mentalnog zdrvalja, Policijske uprave, Centra “Sunce”, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, bolnice “Dr Mladen Stojanović”, Okružnog javnog tužilaštva i medijske zajednice, a sastaju se jednom mjesečno i analiziraju sve prijave i postupanja po njima.