Na suđenju za zločin počinjen u junu 1992. godine na području Gradiške, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je kako je u Turjaku vidio tijela osoba za koje je čuo da su stradale u šumi.

Mirko Gajić je rekao da je bio pomoćnik načelnika Štaba u Prvoj gradiškoj brigadi i da su bile informacije o grupi koja se kretala kod sela Turjak, te o ranjavanjima.

“Mi smo mislili da će se oni povući. Bili su došli 400 metara od centra sela… Sutradan su gore poslali jedinice”, kazao je Gajić.

Prema njegovim saznanjima, u Turjak je bio poslat protivdiverzantski vod, četa iz Drugog bataljona čiji je komandir bio Rade Macura, a gore su već bili izviđači, kao jedinica iz mjesne zajednice, koju su zvali “B” formacija.

Svjedok je rekao da ga je komandant brigade Mladen Raca poslao da izvidi situaciju i da je na mjestu događaja vidio desetak tijela.

“Oni su ležali – ima i civila i vojske, bilo je u uniformi pet-šest, bile su žene”, kazao je Gajić, dodavši da nije zatekao nikog od vojnika iz brigade.

On je dodao da mu je jedan mještanin rekao da je grupa likvidirana u šumi i da su bile borbe, te da se čeka da dođe bager. Svjedok je kazao da je tražio da se civilima onemogući pristup tom mjestu.

Kada se vratio u brigadu, kako je ispričao, rekao je Raci šta je vidio, ali da je on već znao za likvidaciju te grupe. Gajić pretpostavlja da mu je to prenio Zoran Šobot, koji je bio komandir protivdiverzantskog voda.

Na pitanja Vijeća i Odbrane, svjedok je kazao da je Raca znao da je grupa likvidirana kada ga je poslao na mjesto događaja.

Rade Macura je optužen da je, kao komandir Prve čete Drugog bataljona Prve gradiške brigade, za vrijeme pretresa terena u mjestu Turjak – gdje se nalazila grupa civila bošnjačke nacionalnosti iz Kozarca kod Prijedora, koja se, bježeći pred ratnim sukobima, pokušavala prebaciti do granice s Hrvatskom – bio prisutan tokom ubistava deset civila, među kojima su bile i tri žene.

Svjedok Slavko Davidović rekao je da je bio pomoćnik komandanta za pozadinu u Prvoj gradiškog brigadi. On je potvrdio da je određeni broj ljudi iz Drugog bataljona bio upućen u Turjak nakon informacija o kretanju grupe ljudi.

Ispričao je da je nakon rata učestvovao u pisanju monografije Prve gradiške brigade i da je tada saznao da je u Turjaku uništena “neka diverzantsko-teroristička grupa”. Naveo je da su informacije o tom događaju unesene iz ratnog dnevnika Drugog bataljona.

Davidović je kazao da su referisanja i pisane naredbe bili rijetkost kod komandanta Race, te da se uglavnom sve usmeno saopštavalo.

Na pitanja branioca Miodraga Stojanovića, on je kazao da Macuru poznaje kao vrlo dobrog čovjeka i starješinu.

“Nikakvih problema s njim nije bilo”, kazao je Davidović.

Suđenje se nastavlja 25. oktobra.

detektor.ba