Od 15 slučajeva nasilja u porodici zabilježenih u Prijedoru tokom avgusta u tri slučaja sin je napao oca, a jedan od počinilaca bio je maloljetan, rečeno je danas na redovnom mjesečnom sastanku multisektorskog tima za prevenciju i borbu protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja grada Prijedora.

“U jednom od slučajeva sin počinilac nasilja je državljanin druge države i u takvim slučajevima Policijska uprava Prijedor dužna je da izvijesti MUP, a oni su dalje nadležni za komunikaciju sa državom iz koje počinilac dolazi”, rekao je predstavnik ove uprave Mladen Ličina.

Od ukupnog broja slučajeva, 14 je prijavljeno Centru za socijalni rad, a jedan policiji i Domu zdravlja.

“Druga specifičnost za prošli mjesec, a ponovila se i u ovom, jeste anonimno prijavljivanje nasilja, ali ne u momentu kada se ono desi, nego nakon određenog vremena. Dobili smo dojavu da majka vrši fizičko nasilje nad maloljetnim kćerkama. Od dana prijave do posljednje od tri terenske posjete prošlo je 13 dana i bilo bi dobro da je u tom periodu, osim nas iz Centra, i policija reagovala na terenu”, rekla je socijalni radnik u Centru za socijalni rad Dragana Grujičić.

Ona je navela da je o svim postupcima Centar obavijestio policiju i službenim zabilješkama, osim pozivom na broj 122.

“Razumijemo da postoje djela sa slabijim ili jačim indikacijama, ali bi bilo dobro da svi subjekti zaštite postupaju i u slučajevima gdje se samo sumnja, jer i za nešto što je prošlo, može se postupati, ispitati, provjeravati, držati na oku. Drugačiju težinu imaju slučajevi u kojima postupa više subjekata, a djeca su prioritet”, rekla je Grujičićeva.

Današnjem sastanku multisektorskog tima za prevenciju i borbu protiv porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, koji je održan u Centru za socijalnu zaštitu, prisustvovali su predstavnici Centra za zaštitu mentalnog zdravlja, Centra “Sunce”, Aktiva direktora osnovnih škola, bolnice “Dr Mladen Stojanović”, Okružnog javnog tužilaštva i medija, a tim čini i predstavnik Aktiva direktora srednjih škola.

SRNA