Grad Prijedor raspisao je javne pozive za subvenciju troškova đačkog prevoza za srednjoškolce čije mjesto prebivališta je od škole udaljeno više od četiri kilometra.

Na subvenciju od 20 odsto od cijene mjesečne karte imaju pravo srednjoškolci iz Prijedora za drugo polugodište školske 2021/2022. godine i prvo polugodište školske 2022/2023. godine, ako ne ostvaruju subvenciju po drugom osnovu.

Na subvenciju od 50 odsto imaju pravo srednjoškolci iz Prijedora za prvo polugodište školske 2022/2023. koji nemaju jednog roditelja, čiji roditelj ima status ratnog vojnog invalida ili status civilne žrtve rata ili žrtve ratne torture, kome je jedan roditelj nezaposlen, a živi u višečlanoj porodici, kao i gdje jedan roditelj samostalno izdržava dijete.

Pravo na subvenciju od 100 odsto imaju đaci iz višečlanih porodica gdje su oba roditelja nezaposlena, učenici sa invaliditetom, korisnici prava na njegu i pomoć drugog lica i djeca iz porodica čiji je roditelj korisnik stalne novčane pomoći ili prava na pomoć i njegu drugog lica.

Ukoliko iz jedne porodice srednju školu pohađa više učenika, svi jednako ostvaruju prava na subvenciju đačkog prevoza, uz ispunjavanje propisanih uslova.

Pozivi su objavljeni na zvaničnoj internet stranici grada i u sedmičnom listu “Kozarski vjesnik”, a rok za podnošenje prijava je 15 dana počev od 16. septembra.

SRNA
Foto – ilustracija