U Koprivni kod Oštre Luke pronađene su i uklonjene 92 mine tokom protekle četiri godine. Mine su uklonili demineri Republičke uprave Civilne zaštite RS, koji su danas zajedno sa Centrom za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) i opštinom Oštra Luka izvršili primopredaju završenog deminerskog projekta.

Vođa deminerskog tima Republičke uprave Civilne zaštite Ranko Marić kaže da su demineri od mina očistili površinu veću od 2.600.000 metara kvadratnih.

“Od ukupno 2,6 miliona kvadratnih metara, mi smo, redukujući površinu, to sveli na 250.000 kvadratnih metara. Očišćene površine je preko 50.000 kvadratnih metara. Ukupno smo našli 92 mine i jedno neeksplodirano ubojno sredstvo”, rekao je Marić.

Pomoćnik direktora Republičke uprave Civilne zaštite Dragan Kos rekao je da su tokom četiri godine na terenu bila po dva tima deminera.

“Ipak je to velika cifra kvadrata koja je urađena u prethodnom periodu. Ovim aktivnostima završen je proces deminiranja teritorije Koprivne, tako da je praktično cijela mjesna zajednica oslobođena od opasnosti od mina”, rekao je Kos.

U Oštroj Luci, u kojoj je u prošlom ratu bila linija razgraničenja, deminiranje još nije završeno. Šef Kancelarije BHMAC-a u Banjaluci, Boris Đukić, kaže da su preostale minsko sumnjive površine veće od očišćene u Koprivni.

“Postoje još dvije minsko sumnjive površine. To su Gornja Kozica i Marini. Nakon završetka ta dva područja, kompletna opština Oštra Luka bila bi oslobođena mina, ali to je pitanje vremena”, rekao je Đukić.

Upravo u Koprivni koja ima oko 700 mještana, od mina su, nakon rata, stradala dva muškarca. Godine 2007. poginuo je mještanin koji je tražio gljive, dok je 2017. poginuo lovac. To je i bio okidač da se Koprivna deminira.

Zamjenik načelnika opštine Oštra Luka Duško Došenović istakao je da je od velikog značaja to što je završeno uklanjanje mina u Koprivni.

“Deminirani dio prostora je blizu naseljenog mjesta MZ Koprivna. Lokalno stanovništvo je stalno u pokretu za pronalaskom gljiva i ovo je dobro lovno područje”, rekao je Došenović.

kozarski.com