Grad Prijedor objavio je javni konkurs o davanju u zakup stambenih jedinica socijalnog stanovanja u kojima je cijena zakupnine jedna konvertibilna marka po kvadratnom metru.

Kako je navedeno na sajtu Gradaske uprave, riječ je o dvije garsonjere na Pećanima i jednoj u Raškovcu, te po dva jednosobna, odnosno dvosobna stana u Raškovcu.

Pravo na korištenje ovih stanova po povlaštenim cijenama imaju državljani Republike Srpske i BiH ili strani državljani sa dozvolom za stalni boravak u Republici Srpskoj, koji najmanje tri godine imaju prebivalište u Prijedoru, nemaju nepokretnosti uslovne za život i nemaju mjesečni prihod po članu domaćinstva veći od 35 odsto prosječne neto plate ostvarene u Republici Srpskoj u prethodnoj godini.

“Prijave na konkurs sa pismenom dokumentacijom se podnose Gradu-Komisiji za dodjelu stanova socijalnog stanovanja putem Odjeljenja za saobraćaj, kominalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli i sedmičnom listu “Kozarski vjesnik” Prijedor i stranici Grada, oglasnoj ploči Grada i internet stranici Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Banjaluka”, navedeno je na sajtu.

Više detalja moguće je pogledati OVDJE

nezavisne.com