Skupština akcionara Rudnika željezne rude “LJubija” Prijedor donijela je krucijalne odluke i za ovu kompaniju i za trenutno većinskog vlasnika i za širi aspekt društva, izjavio je danas direktor RŽR-a Stanko Vujković.

“Izmijenili smo statut s aspekta ove međudividende da možemo podijeliti još jednu dividendu u narednom periodu, a sljedeća vanredna skupština je 16. avgusta. Donijeli smo dvije odluke s aspekta povećanja osnovnog kapitala i o trećoj emisiji akcija”, rekao je Vujković novinarima u Prijedoru nakon vanredne sjednice skupštine akcionara koja je donijela odluku o dokapitalizaciji Rudnika.

On je naglasio da je proces dokapitalizacije u skladu sa zakonom i da se emituje nominalna vrijednost preduzeća od 50.777.428 akcija, a dokapitalizator je dužan da taj iznos uplati na poseban račun RŽR-a.

“Ako se to ne desi, nema ništa od dokapitalizacije. Država kao trenutni većinski vlasnik zadržaće svoj paket akcija od nekih 40 procenata”, rekao je on i dodao da ovaj proces nije baš u kontekstu kako je predstavljen prethodnih dana, već će biti u potpunosti usmjeren u osnovnu rudarsku djelatnost.

Vujković je naveo da će novi dokapitalizator razgovarati sa kompanijom “Arselor Mital Prijedor” i predočiti svoje projekte, a da je suština priče proširenje djelatnosti, odnosno rudarske proizvodnje.

“I za male akcionare i za sve ostale ovo je projekat koji sigurno ima efekta i ekonomskog i svakog drugog”, naglasio je Vujković.

Prema postojećim elaboratima, procjenjuje se da na geološkim rezervama ima 35 miliona tona rude.

mondo.ba