Auto žuti d.o.o. Prijedor

Potrebna 2 (dva) radnika sa završenom srednjorn stručnom spremom za rad u trgovini.

Zainteresovani se mogu javiti u preduzeće Auto žuti d.o.o. na adresu Svale b.b. (Magistralni put Prijedor-Banjaluka) u periodu od 09 do 14 časova.