Potrebna ženska osoba za rad u hotelu Brčko gas Prijedor na poslovima spremačice.

Sve informacije u prostorijama hotela svaki radni dan od 9 do 15 časova ili na kontakt telefon 052/490-185.