Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora (“Službeni glasnik Grada Prijedora”, broj: 7/13), na 5. telefonskoj sjednici održanoj dana 04.07.2022. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedor, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora trenutno nema lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 3036 lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona, a 173 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji su 23 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 17933 lica. U JZU Bolnicu “Dr Mladen Stojanović” Prijedor – COVID odjeljenje smješteno je 11 pacijenta. Do sada je na teritoriji grada Prijedora prvom dozom vakcine vakcinisano 18593 građana, drugom dozom 17863, a trećom 5486 građana.

2. Svi subjekti uključeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
Vlada Republike Srpske je na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije na svojoj sjednici od 23.06.2022. godine donijela Uredbu o načinu izvršenja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, broj: 04/1-012-2-2104/22 (” Službeni glasnik RS ” broj 62/22 ).

Izvod iz teksta Uredbe o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja COVID 19 u Republici Srpskoj broj : 04/1-012-2-2104/22 glasi:
Član 13.
Obavezno je nošenje zaštitne maske, na način da pokriva nos i usta, za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u neposrednom radu sa pacijentima , te za zaposlene i posjetioce u domovima za stara lica i drugim ustanovama socijalne zaštite za smještaj korisnika u toku neposrednog kontakta sa korisnicima usluga, odnosne ustanove.
Član 14.
Vaspitno – obrazovne i visokoškolske ustanove dužne su da prate epidemiološku situaciju u okviru svoje ustanove, u saradnji sa nadležnim domom zdravlja preduzimaju potrebne mjere i pravovremeno obavještavaju nadležno ministarstvo, te da budu pripremljene za prilagođavanje rada u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije.
Član 15.
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem odredaba ove uredbe vrše Republička uprava za inspekcijske poslove i posebne organizacione jedinice za obavljanje inspekcijskih poslova u
gradskoj, odnosno opštinskoj upravi jedinica lopkalne samouprave posredstvom nadležnih inspektora u skladu sa ovom uredbom, kao i drugi zakonom ovlašćeni republički organi.
Član 16.
Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 ( ” Službeni glasnik Republike Srpske “, broj 22/22).
Član 17.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivcanja u “Službenom glasniku Republike Srpske “, a prestaje da važi 30. septembra 2022. godine.

Naredbe, zaduženja i preporuke
1. Obavezuju se subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području grada Prijedora da uslove obavljanja djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

2. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova vrše kontrolu i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih Uredbom o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19 i aktuelnim zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije .
Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

Broj: 02-sl-05/22
Datum;04.07.2022.godine