Povodom jednočasovnog štrajka upozorenja u JU “Dom za starija lica” u Prijedoru, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske napominje da je upoznato sa problemima koje radnici i uprava ove ustanove navode i da je, kao i uvijek, spremno da doprinese redovnom funkcionisanju ove ustanove, saopštili su iz ovog Ministarstva.

“Međutim, naglašavamo da ovo Ministarstvo nije zaduženo za isplatu plata radnicima, nego da je, kao i u drugim ustanovama socijalne zaštite, za poslovanje odgovoran menadžment”, navode u saopštenju.

Dodaju da uvažavajući otežane okolnosti poslovanja za sve republičke ustanove socijalne zaštite, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske već radi analize i procjene uticaja povećanja troškova poslovanja ovih ustanova socijalne zaštite i u tom smislu, u saradnji sa rukovodiocima ustanova, tražiće adekvatne modele podrške, koje će predložiti Vladi Republike Srpske, a sa čime je upoznato i poslovodstvo prijedorskog doma.

“Podsjećamo da Vlada Republike Srpske prethodnih godina, nije donosila odluku da poveća iznos zaštićene cijene smještaja koju plaćaju centri za socijalni rad za smještaj svojih korisnika, kako ne bi opteretila lokalne zajednice, nego je na sebe, kontinuirano, preuzimala povećanje udjela u sufinansiranju cijene smještaja korisnika smještenih od centara za socijalni rad u ove ustanove “, kažu iz Ministarstva zdravlja.

Navode da pored sufinansiranja cijena smještaja za svakog korisnika, svaki mjesec, Vlada Republike Srpske za sedam republičkih ustanova socijalne zaštite za smještaj korisnika, obezbjeđuje i dodatna sredstva, a koja se odnose na adaptaciju, sanaciju, nabavke i opremanje.

–”Ističemo da je u 2021. godini Vlada Republike Srpske, po tom osnovu, ustanovama socijalne zaštite isplatila 5.146.927 KM, od čega je JU Domu za starija lica Prijedor doznačeno ukupno 326.764 KM, između ostalog i za sufinansiranje cijena smještaja oko 50 korisnika koji su smješteni preko centara za socijalni rad. Pored toga, putem projekta „Hitni projekat COVID 19“ ovoj ustanovi je isporučena lična zaštitna oprema, sredstva za dezinfekciju i pelene za odrasle u vrijednosti od 67.228 KM “, navodi se.

“Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske uvažava napore koje su zaposleni u ustanovama uložili u uslovima pandemije, kako bi organizovali rad, a čak ni u takvim okolnostima u ovim ustanovama nije obustavljen prijem novih korisnika. U Republici Srpskoj osim ove ustanove socijalne zaštite za smještaj starijih lica, rade i još dvije ustanove tog tipa, čiji je osnivač Vlada Republike Srpske (JU Gerontološki centar Banjaluka i JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo), a koje pozitivno posluju-navode u saopštenju.

Zaključuju da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske nastaviti da kontinuirano radi na unapređenju sistema socijalne zaštite i daje podršku ustanovama za smještaj korisnika za unapređenje usluga za korisnike.

kozarski.com