srna-prijedor-prilika plus (2)Pomoćnik ministra industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske za mala i srednja preduzeća Zoran Savić izjavio je danas da je grad Prijedor lokalna zajednica koja je pokretač za neke nove inicijative.

“To je slučaj sa Savjetom za obrazovanje i zapošljavanje čiji je jedan od ciljeva da se unaprijedi praktična nastava u srednjim školama što će dovesti do bržeg zapošljavnja”, rekao je Savić novinarima u Prijedoru, gdje je danas održan sastanak o temi “Mogućnosti učešća preduzeća u procesu provođenja praktične nastave”.

Savić je podsjetio da je Vlada Republike Srpske za 2015. godinu predvidjela više od deset miliona KM za akcioni plan za zapošljavanje.

Direktor Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske Marinko Đukić rekao je da ova agencija provodi program “Prilika plus” u saradnji sa Vladom Švajcarske, koji je vrijedan 9.815.000 KM, a u okviru kojeg je organizovala i današnji sastanak u Prijedoru u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”.

“Cilj programa je da približimo obrazovni sektor realnom sektoru i privredu obrazovanju da ne budemo u situaciji da iz škola izlaze mladi ljudi koji su spremni samo za biro za zapošljavanje već da skratimo put od završetka školovanja do početka radnog angažmana”, naveo je Đukić.

srna-prijedor-prilika plus (1)Rukovodilac programa “Prilika plus” Nikola Dragović rekao je da Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske ovaj program provodi na teritoriji cijele BiH od početka 2011. godine i da je u prvoj fazi bio fokusiran na stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih prema specifičnim potrebama poslodavaca.

“U drugoj fazi želimo program predstaviti srednjim stručnim školama i privrednim subjektima s ciljem provođenja dijela praktične nastave što je moguće više u okviru realnog sektora da bi mladi ljudi tokom redovnog obrazovnog procesa stekli sve potrebne vještine koje poslodavci traže i tako se brže i jednostavnije integrisali u tržište rada”, naveo je Dragović.

Direktor Agencije “PREDA-PD” Mišo Reljić rekao je da postoje brojni problemi u obrazovnom i realnom sektoru i na tržištu rada koji su neraskidivo povezani.

“U osnovnom obrazovanju ne postoji jasno definisana profesionalna orijentacija, nije jasno definisan prelazak iz osnovne u srednju školu, a u srednjim školama, koje su najveći generator nezaposlenosti, nezadovoljni su i učenici i privrednici nivoom i kvalitetom obrazovnog procesa, posebno kad je riječ praktičnim znanjima i vještinama”, naveo je Reljić.

On je naglasio da je cilj programa “Prilika plus” da uvede privredu u kreiranje nastavnih planova i programa, podsjetivši da je samo u Prijedoru 57 preduzeća iz oblasti drvne, metalske i građevinske industrije i još nekih oblasti izrazilo želju da aktivno učestvuje u procesu realizacije praktične nastave sa srednjim školama.

“Spremnost privrede postoji i to je potencijal koji želimo iskoristiti”, istakao je Reljić.

Govoreći o pojavi da za neka zanimanja, poput obućara, nema interesovanja među djecom i roditeljima, a da tržište rada u Prijedoru godinama traži te profile, Reljić je naveo da se ti problemi moraju početi rješavati.

“Ima i drugih zemalja u tranziciji koje su to uspješno riješile”, dodao je on.

Prema njegovim riječima, ranije dominantno interesovanje đaka za društvene nauke sada se mijenja u korist realnog sektora i samozapošljavanja.

“To znači da i djeca i roditelji počinju da shvataju da je prostor za zapošljavanje kod budžetskih korisnika veoma ograničen”, zaključio je Reljić.

Sastanku su prisustvovali predstavnici poslovnog sektora, obrazovnih institucija, lokalne samouprave i društvenih partnera čije je djelovanje u vezi sa sektorima obrazovanja i rada, a s ciljem da se definišu pojedinačne uloge i odgovornosti ključnih aktera radi unapređenja nastavnog procesa, kroz aktivnije učešće preduzeća u provođenju jednog dijela praktične nastave.

SRNA