INDUSTROPROJEKT A.D. ZA PROJEKTOVANJE URBANIZAM I KONZALTING
P R I J E D O R
ul. Vožda Karađorđa br. 14
Tel. (052) 232-645

K O N K U R S
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1.Diplomirani inženjer elektrotehnike – smjer jaka struja (VSS)……. 1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen elektrotehički fakultet
Osam godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije.
Posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije
Plata 3.000,00 KM

2. Diplomirani inženjer građevine – hidro smjer (VSS) …………2 izvršioca
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet………………..1 izvršilac
Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
Plata 2.200,00 KM
1 izvršioc sa: Osam godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije
Plata 2.500,00 KM

3. Diplomirani inženjer građevine –smjer niskogradnja (VSS) ………2 izvršioca
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet………………………1 izvršilac
sa tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu prostorno-planske i projektne dokumentacije Plata: 2.200,00 KM
1 izvršilac sa osam godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije Plata 2.700,00 KM

4. Diplomirani inženjer mašinstva (VSS) – termotehničke instalacije …… 1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen mašinski fakultet
Osam godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije
Plata 2.500,00 KM

5. Diplomirani inženjer arhitekture (VSS) ……..1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen arhitektonski fakultet
Osam godina radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije i urbanističke dokumentacije.
Posjedovanje licence za reviziju tehničke dokumentacije
Plata 2.200,00 KM

6. Diplomirani inženjer građevine – konstruktivni smjer (VSS)……..1 izvršilac
VSS (VII st.str.spr.) – završen građevinski fakultet Tri godine radnog iskustva na poslovima izrade projektne dokumentacije
Posjedovanje licence za izradu projektne dokumentacije
Plata 2.200,00 KM

Mjesto rada: Prijedor ili Banja Luka

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju
1.da je državljanin BiH,
2.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
3.položenu B kategoriju za upravljanje motornim vozilom,
4. poznavanje rada na računaru,

Posebni uslovi Uz prijavu na konkurs treba dostaviti :
1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) u originalu ili ovjerenu fotokopiju,
2.dokaz o školskoj spremi (diploma o zaršenom fakultetu)
3.licencu (ovjerenu fotokopiju)
4.dokaz o radnom iskustvu (ovjerenu kopiju radne knjižice)
5.biografiju
6.izvod iz matične knjige rođenih
7.dokaz o položenoj B kategoriji
8.dokaz o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti će biti u obavezi dostaviti samo izabrani kandidati

Napomena

Rok za podnošenje prijava za popunu radnog mjesta je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati prilikog izbora kandidata.