U toku su radovi na uređenju lijeve obale rijeke Sane u dužini od 400 metara u ulici Tode Švrakića u mjesnoj zajednici Tukovi.

Radove u potpunosti finansira grad Prijedor.

Time i grad svojim aktivnim učešćem na uređenju, daje doprinos obilježavanju Dana rijeke Sane koji će u Prijedoru i lokalnim zajednicama koje gravitiraju rijeci Sani biti obilježen 6. i 7.juna.

prijedorgrad.org