Otvaranje Rudnika željeza u Ljubiji, koji se očekuje na jesen, jedan je od najznačajnijih projekata u rudarskom sektoru, a otvaranje ovog ležišta samo je jedan korak u daljem razvoju rudarstva, koji, prema mišljenju ekonomskih analitičara, u ovom kriznom vremenu, treba pozdraviti.

Naime, u utorak su ugovor o koncesiji za ekploataciju tri miliona tona željezne rude na površinskom kopu Ciganuša – Škorac u Ljubiji, u opštini Oštra Luka, potpisali Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva RS, i Mladen Jelača, generalni direktor “ArcelorMittala Prijedor”.

Kako je Đokić naglasio, resorno ministarstvo, Vlada RS i kompanija “ArcelorMittal” učinili su ogromne napore da se obnovi proizvodnja na području Ljubije, koja će dati očekivane rezultate i zadovoljiti interese ove kompanije i Vlade, dodajući da će doći do povećanja ukupnog obima proizvodnje, te da će se samim tim uvećati vrijednosti koncesione naknade, zbog čega će doći do rasta cijene željezne rude u odnosu na trenutnu.

Jelača je za “Nezavisne novine” kazao da ovo predstavlja najznačajniji projekat još od otvaranja rudnika u Omarskoj prije četiri godine.

“Ovime želimo da produžimo rudarsku aktivnost, koja se bliži kraju ako bismo ostali samo na postojećem rudniku. Želimo da s ovim novim ležištima nastavimo ne samo u definisanom kvantitetu od tri miliona tona željezne rude, već želimo da nastavimo i dalje”, rekao je Jelača, dodajući da objektivno postoje ležišta koja se mogu dalje razvijati.

“Aktiviranje ovog ležišta je samo jedan korak u tom pravcu. Ulaskom u Ljubiju ćemo moći pokrenuti određene projekte, kojima bismo u narednih 10 do 15 godina mogli proizvoditi željeznu rudu u prijedorskom regionu”, kazao je Jelača, ističući da su očekivanja da se pripremne aktivnosti realizuju i da se rudnik do jeseni otvori.

“Predviđeno je da u to uložimo oko 13 miliona KM i da zaposlimo 100 do 120 radnika”, naveo je Jelača.

Prema njegovim riječima, očekuju da s ovim projektom nastave i nakon zatvaranja rudnika u Omarskoj.

“Zatvaranje tog rudnika očekujemo za četiri do pet godina, kada bi vjerovatno sve naše aktivnosti prešle ka Ljubiji, jer želimo da Ljubiju razvijamo kao jednu perspektivu razvoja rudarstva u našoj kompaniji, ali i regionu”, zaključio je Jelača.

U razgovoru za “Nezavisne novine” ekonomski analitičar Aleksandar Ljuboja ističe da ovakve projekte treba pozdraviti.

“Projekti u rudarstvu su veoma značajni i u ovom trenutku nam trebaju, iako se radi o eksploatisanju prirodnih bogatstava, a ne finalnoj preradi, iako se to jednim dijelom odvija u Zenici”, rekao je Ljuboja. Dodaje da je, kada se ovaj projekat gleda s aspekta BiH, u pitanju veoma dobar projekat, koji se odvija u sektoru koji je nerazvijen, a treba da se razvija.

“Treba težiti ka tome da otvaramo projekte sa većim stepenom finalizacije eksploatisanih prirodnih resursa, a da pri tom vodimo računa naravno i o ekologiji na najvišim standardima”, kazao je on. Istakao je da treba voditi računa da ovakvi i slični projekti budu profitabilni i da donose dobrobit lokalnim zajednicama.

“U ovom slučaju imamo koncesione naknade koje će nerazvijenim opštinama pomoći da sačuvaju stanovnike, da se koliko-toliko razvijaju i budu pogodne za ostanak i življenje”, rekao je Ljuboje.

Da će ovo biti profitabilan projekat i za lokalnu zajednicu za “Nezavisne” je potvrdio načelnik opštine Oštra Luka Dragan Mastikosa, koji navodi da će ovaj projekat provećati budžet opštine za oko 35 odsto.

“Dio tih sredstava će biti uložen u infrastrukturu. Planiramo prvi dio sredstava odmah uložiti u vodosnabdijevanje dvije mjesne zajednice za oko 450 domaćinstava. Imaćemo više novca te će se samim tim poboljašti standard stanovništva”, rekao je Mastikosa, dodajući da planiraju uložiti sredstva i u Dom zdravlja i poslovnu zonu, čija je izgradnja planirana ove godine.

“Ugovor će biti na šest godina, a u razgovoru za ‘ArcelorMittalom’ predviđena je koncesija, nakon šest godina, na još devet godina. To su značajna sredstva s obzirom na to da je visina koncesije pet odsto, dok je na primjer Omarska imala 3,6 odsto”, naveo je Mastikosa, dodajući da će se ovim projektom otvoriti i radna mjesta za mještane ove opštine.

nezavisne.com