vlada rs-rudnik ljubijaVlada Republike Srpske upoznala se danas sa ponudom investicione grupe iz Izraela za kupovinu akcija državnog kapitala u Rudnicima željezne rude „Ljubija“ Prijedor i donijela Odluku o prodaji 64,99 odsto akcija osnovnog kapitala ovog preduzeća neposrednim odabirom kupca.

Riječ je o ponudi Izraeli investment grup – oversiz, komonvelt of dominika /Israeli Investment Group – Overseas, Commonwealth of Dominica/.

Vlada Srpske je dala saglasnost na Pravilnik o tehničkim normativima, metodama i načinu rada osnivanja i održavanja centralnog adresnog registra i registra prostornih jedinica.

Data je saglasnost i na Pravilnik o načinu funkcionisanja geoinformacionog sistema Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao i na Pravilnik o načinu čuvanja, uvidu i izdavanju podataka ovog sistema.

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost i na Pravilnik o finansiranju komisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Na sjednici je donesena odluka o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju malih hidroelektrana „Mjedenik“, „Grebenac Ušće“ i „Igaščica“, u okviru projekta Hidroenergetskog sistema Gornja Neretva.

Vlada Srpske dala je saglasnost na Plan utroška sredstava za nacionalne parkove „Sutjeska“ i „Kozara“ za prošlu godinu od 400.000 KM.

SRNA