Opština Oštra Luka može da bude primjer drugima. Odbornički dodatak u Skupštini je samo 100 maraka. Tako je odlučio pretprošli saziv lokalnog parlamenta, zbog uštede u budžetu. Dok pojedini predstavnici lokalne vlasti smatraju ovo dobrim potezom, bilo je i onih koji su za povećanje odborničkih naknada.

U lokalnom parlamentu Oštre Luke 15 je odbornika, od kojih dva čine opoziciju. Milan Topić iz PDP-a, u prošlom sazivu pokretao je dva puta inicijativu za promjenu visine odborničkog dodatka.

– Јedna je bila da se potpuno smanji, ukine na minimalan zakonski iznos odbornička naknada a drugi put je bio da se poveća ali da se uskladi sa platama funkcionera – naveo je Topić.

Ta inicijativa nije usvojena – sa njom nisu bili saglasni odbornici pozicije.

– Dok se ne poboljša priliv budžetskih sredstava na teritoriji opštine Oštra Luka, mislim da se odbornički paušal ne bi trebao da se povećava, jer onda bi došlo na uštrb nekih drugih obaveza koje opština mora da ispunjava – naveo je Dragan Plavšić, odbornik SNSD-a u SO Oštra Luka.

Odbornička naknada u Oštroj Luci, umanjena je 2016. godine sa 340 maraka na stotinu, što ni u kojem segmentu ne utiče na kvalitet rada lokalnog parlamenta.

– Odbornici koji su birani, birani su voljom naroda, izabrani su kao izraz volje, da pomognu razvoju lokalne zajednice i u cilju poboljšanja kvaliteta života ljudi koji žive u opštini Oštra Luka – smatra Dragan Stanar, predsjednik Skupštine opštine Oštra Luka.

Od usvajanja ove odluke, u proteklih šest godina, u budžetu opštine, uštedjelo se oko 300 hiljada maraka. Sredstva su preusmjerena na veća izdvajanja u oblasti pronatalitetne politike, putnu infratsrukturu i za stabilizaciju budžeta.

– Sada imamo stabilnu finansijsku situaciju, a samim tim i ta odbornička je uticala da se to finansijsko stanje stabilizuje u opštini Oštra Luka – istakao je Dragan Mastikosa, načelnik opštine Oštra Luka.

Finansijska stabilnost u narednom periodu neće biti ugrožena od lokalnog parlamenta, jer stav većine, po pitanju visine odborničke naknade, za sada ostaje isti.

RTRS