Grad Prijedor
Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove

Obavještavaju se

1. cvjećarske i trgovačke radnje,
2. registrovani proizvođači cvijeća,
3. ustanove, fizička lica i udruženja građana,
koja su registrovana za izradu predmeta kućne radinosti, suvenira i sličnih ukrasa da će Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove, za period od 5.3. do 10.3. 2022. godine (pet dana), odobravati zauzimanje javne površine i postavljanje štandova za prodaju cvijeća i prigodnih poklona za 8. mart, na lokacijama:
1. Trg majora Zorana Karlice — 20 tipskih štandova,
2. Ulica Miloša Obrenovića (od “Monterivala” do trgovine “Favorit”) – 10 lokacija za postavljanje vlastitih štandova.

Jedno lice može podnijeti zahtjev za samo jednu lokaciju, istog dana po izvršenom uvidu u Plan lokacija, a uz zahtjev je obavezno priložiti rješenje o odobrenoj djelatnosti, odnosno registraciji, izdato od strane nadležnog organa.

Komunalna taksa za privremeno korišćenje javne površine na Trgu Zorana Karlice iznosi 65,00 KM, a u Ulici Miloša ObrenoviCća iznosi 50,00 KM.

Uvid u plan lokacija i podnošenje prijave (zahtjeva), može se izvršiti na Info-pultu Gradske upraee, od 14.2.2022. godine, do kraja mjeseca februara, odnosno do popune predloženih lokacija.

NAČELNIK ODJELJENJA
Dragospav KabiCć, dipl.ing.građ.