Poštovani građani,

obavještavamo Vas da će Operativno komunikacioni centar 121 danas, 15. januara 2022. godine, u 12:00 časova vršiti provjeru ispravnosti sistema za javno uzbunjivanje građana na području Grada Prijedora emitovanjem jednoličnog tona “PRESTANAK OPASNOSTI”.

Provjera se vrši svakog 15-og u mjesecu u 12:00 časova.

Operativno komunikacioni centar 121 Prijedor