Okružni sud u Prijedoru poništio je rješenje Skupštine grada Prijedora o imenovanju Komisije za izbor i imenovanja kao protivno Poslovniku Skupštine.

Sud je utvrdio da nije ispoštovana odredba Poslovnika kojom je propisano da se predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana ove komisije biraju srazmjerno broju izabranih odbornika stranaka i koalicija.

Upravni spor pokrenut je po tužbi SDS-a, koji je zastupao tadašnji predsjednik Gradskog odbora Prijedor Milan Tubin, a po ovlaštenju predsjednika SDS-a Mirka Šarovića, budući da su se u sastavu Komisije našla tri odbornika čije političke partije i koalicije u Skupštini učestvuju sa po dva mandata, a nije se našao predstavnik SDS-a, stranke koja ima tri mandata.

“Tuženi je proporcionalnost pri imenovanju Komisije bio dužan da cijeni prema broju osvojenih odborničkih mandata, a ne prema broju verifikovanih odbornika u vrijeme održavanja prve sjednice, što nije u skladu sa odredbama Poslovnika na koje se tuženi poziva u pobijanom aktu”, navodi se u presudi.

Skupština grada Prijedora je na konstitutivnoj sjednici, prvoj nakon lokalnih izbora 2020. godine, održanoj 30. decembra lani, imenovala Duška Miletića za predsjednika Komisije, Azru Pašalić za zamjenika predsjednika, te Gorana Velaulu, Igora Javorića i Nenada Mejakića za članove.

“U ponovnom postupku tuženi organ će upotpuniti postupak na način da će se izjasniti o svim relevantnim pitanjima na koja mu je ukazano ovom presudom, pri čemu će naročito voditi računa o tome da pri donošenju novog upravnog akta obrazloži razloge kojima se vodi pri primjeni odredaba koje mu služe kao osnov za donošenje rješenja, a što je u konkretnom slučaju u potpunosti izostalo”, dodaje se u presudi.

Skupština grada Prijedora u obavezi je da poništi osporeno rješenje u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude.

U dnevni red sjednice Skupštine grada Prijedora, zakazane za sutra, danas je uvršten prijedlog rješenja o razrješenju Komisije za izbor i imenovanja, čime će biti uvažena ova sudska presuda, kao i prijedlog rješenja o imenovanju novog sastava u kojem nema ponuđenih personalnih rješenja, već će ona biti predložena sutra na sjednici, kada će se odbornici o njima izjašnjavati.

SRNA
Foto – ilustracija