Odbornici Skupštine grada Prijedora usvojili su danas Nacrt rebalansa budžeta za 2021. godinu u iznosu 64.520.611 KM, čime je budžetski okvir uvećan za 23.195.931 KM.

Vršilac dužnosti načelnika gradskog Odjeljenja za finansije Maja Kunić rekla je da su razlozi povećanje prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost i očekivani primitak od 20 miliona KM po osnovu kredita koji je u procesu pribavljanja, a na rashodovnoj strani najveća promjena su isplate po osnovu sudskih presuda gdje je riječ o ukupnom iznosu većem od milion KM.

“Nacrt će sutra biti objavljen u `Službenom glasniku` čime počinje javna rasprava i donijeli smo odluku da ona bude sprovedena onlajn, od 28. oktobra do 6. novembra, gdje sve zainteresovane strane mogu dati svoje primjedbe i prijedloge i svi će biti uzeti u obzir do prijedloga rebalansa, a plan je da se ovaj dokument usvoji prije kampanje /za izbor gradonačelnika Prijedora/”, navela je ona.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora Žarko Kovačević naglasio je da jeste bilo povećanja prihoda, ali i neplaniranog povećanja rashoda.

“Osim sudskih presuda, mi sada imamo dva miliona KM rješenja Poreske uprave /Republike Srpske/ i Uprave za indirektno oporizivanje /BiH/. Jedna tranša za `Toplanu` od 625.000 KM propala je jer su neki dobavljači svoja potraživanja naplatili sa tog računa”, podsjetio je Kovačević.

On je napomenuo da je nedavno stigao zahtjev “Autotransporta” od 100.000 KM da bi se izbjegla finansijska blokada.

“Mi ćemo u narednih desetak, petnaest dana tražiti od svih direktora javnih gradskih preduzeća da dostave finansijski saldo”, najavio je Kovačević.

Prema njegovim riječima, ta analiza će pokazati da je dubioza gradskih preduzeća više desetina miliona KM.

“Ne znam zašto pojedini direktori ćute sve vrijeme. Mi ne znamo kakvo je stanje u pojedinim preduzećima zato što nemamo dovoljno informacija od tih ljudi koji su preuzeli i odgovornost da vode ta preduzeća sada kako treba”, naveo je Kovačević.

Reagujući na diskusije o zapošljavanju u javni sektor, on je potvrdio da jeste bilo zapošljavanja, kao i povećanja broja radnika u nekim sektorima, a smanjenja u drugim.

“Mi imamo jedan veliki problem u Gradskoj upravi što je otprilike 50 ljudi na određenim radnim mjestima za koja ne ispunjavaju propisane uslove u pogledu stručne spreme. Kako se to desilo, ja ne znam, to će pokazati revizija. I ja i onaj ko dođe poslije mene moramo to sve, malo po malo, dovoditi u zakonske okvire. Ne može neko biti na nekom radnom mjestu, a da ne ispunjava uslove”, poručio je Kovačević.

Odbornik DNS-a Mladen Radišić ocijenio je da povećanje stavke za plate radnika Gradske uprave i za ugovore o djelu za 1,2 miliona KM pokazuje “da je došlo do stranačkog zapošljavanja”.

“Primjedba je i to što su u rebalans uvršteni određeni infrastrukturni projekti, kao kanalizacija ili asfaltiranje puteva, koji se ne mogu realizovati do kraja godine jer se još nije ni dobio kredit niti znamo hoće li se dobiti do kraja ove godine, a kamoli da se izvrši javna nabavka i realizacija projekta”, rekao je Radišić.

On je naveo da je Klub odbornika DNS-a glasao i protiv izmjena plana kapitalnih investicija, koje su danas takođe usvojene, jer su u njega svrstani i projekti, poput postavljanja nadstrešnice za Gradsku tržnicu od 15.000 KM, iako su kapitalni projekti po definiciji oni koji su u vrijednosti od 100.000 KM i više, kao i oni za čiju realizaciju je potrebno najmanje godinu dana.

“To pokazuje da je ovo samo sredstvo da se dobije kredit. Takođe je neprihvatljivo da se iz tekućih sredstava budžeta grada samo 0,24 odsto izdvaja za kapitalne investicije, odnosno 150.000 KM, a u odnosu na budžet od blizu 65 miliona KM. Mi mislimo da to mora biti više”, istakao je Radišić.

Odbornici su danas usvojili i izmjenu i dopunu odluke o kreditnom zaduženju grada iz jula, odluku o pristupanju izmjenama regulacionog plana centralne zone Prijedora sa spomeničkim kompleksom i odluku o usvajanju programa korištenja prihoda ostvarenih po osnovu naknade za zaštitu požara u ovoj godini, te imenovali savjet za izradu regulacionog plana “Centar-Sjever” Blok jedan.

SRNA