Skupština grada Prijedora verifikovala je danas mandat novom odborniku Draganu Romčeviću iz DNS-a, nakon što je svoj mandat vratio Milenko Đaković.

Đaković, prethodni gradonačelnik Prijedora, od CIK-a BiH zatražio je prestanak mandata zbog odlaska u penziju.

Sjednici prisustvuje 21 odbornik.

Na dnevnom redu su prijedlozi izmjena dvaju kreditnih zaduženja grada, iz 2017. i iz 2021. godine, 34 tačke odnose se na kadrovska rješenja, dva su akta prostornog uređenja, informacija o poslovanju privrednih subjekata grada za 2020. godinu, prijedlog srednjoročnog programa socijalne zaštite i imovinski referati.

Sjednici na njenom početku ne prisustvuju gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović niti njegov zamjenik Žarko Kovačević.

SRNA