U cilju pružanja novih znanja i radnih vještina, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba i osiguravanja kvalifikovane radne snage lokalnim poduzećima Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ raspisuje javni poziv za pohađanje obuka za CNC programera za metal, alatničara i Web programera.

Obuke se izvode prema neformalnom programu obuke koje su sastavili stručnjaci iz oblasti metalnog i IT sektora.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Za svaku obuku će biti formirana grupa od 10 polaznika. Potencijalni kandidati se mogu prijaviti za više obuka, međutim ukoliko budu izabrani mogu pohađati samo jednu obuku.

Obuke za CNC programera i alatničara će se realizovati u periodu 01.10.2021. – 15. 12.2021. godine, dok će se obuka za Web programera realizovati u periodu 01.10.2021. – 31. 01.2022. godine dva puta sedmično po četri časa.

Rok za prijavu je 22.09.2021. godine do 14:00h na način i pod uslovima koji se detaljno nalaze u sklopu javnog poziva za svaku pojedinačnu obuku koje možete preuzeti ispod:

1.Javni poziv za obuku za alatničara

2.Javni poziv za obuku za CNC programera
Javni poziv za obuku za Web programera

3.Javni poziv za obuku za Web programera

Prijavne obrasce za možete preuzeti ispod:

1.Prijavni obrazac za alatničara

2.Prijavni obrazac za CNC programera

3.Prijavni-obrazac-1

Obuka se realizuje kroz projekat „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat.

Preda Prijedor