U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Prijedora, svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavili su kako su čuli za zarobljavanje grupe Bošnjaka u selu Miska Glava u julu 1992. godine.

Novak Ljepoja kazao je da je bio u rezervnom sastavu policije u Ljubiji. U zgradi gdje je bila smještena policija, bio i Ljubijski bataljon, rekao je svjedok.

Ispričao je kako je, kada je došao u Stanicu policije da vidi koja je smjena, čuo da se priča da je uhvaćena grupa Bošnjaka.

“Neko kaže 50, neko 70, neko 100”, kazao je Ljepoja.

On je dodao da je za zarobljavanje čuo i od bake koja je živjela u Miskoj Glavi. Svjedok je naveo da je jedne noći prolazio pored stadiona u Ljubiji i vidio dvije grupe ljudi. Kako je naveo, sreo je dva vojnika, najvjerovatnije vojne policajce.

Ljepoja je rekao da je drugi dan vidio kombi koji je vozio Rade Zekanović ili jedna druga osoba.

Za učešće u nezakonitom zarobljavanju i zatvaranju 120 muškaraca – koji su bili u Domu u Miskoj Glavi, a potom na stadionu u Ljubiji – te njihovom mučenju i ubistvima počinjenim krajem jula 1992. godine, optuženi su Slobodan Taranjac, Miodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Rade Zekanović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović.

Prema optužnici, Taranjac je bio predsjednik Kriznog štaba u Ljubiji, Glušac zamjenik komandanta 6. ljubijskog bataljona Vojske Republike Srpske (VRS), Došenović pomoćnik komandanta bataljona za bezbjednost, a ostali pripadnici čete iz Miske Glave, odnosno vojne i civilne policije.

Svjedok Suad Karagić je rekao da je živio u Prijedoru, a njegov brat Mustafa u selu Rizvanovići. On je kazao da je 20. jula bilo “čišćenje” Rizvanovića i Bišćana.

Ispričao je da je njegov brat došao kod rođaka i rekao kako kupe stanovništvo. Dodao je da su pričali šta da rade i da su odlučili da ne idu skupa.

Prema saznanjima svjedoka, grupa od oko 150 ljudi, koji su krenuli prema Bihaću, zarobljena je kod Miske Glave i odvedena u Dom. On je precizirao da je ova saznanja dobio od preživjelih, a da je on u to vrijeme bio u Rizvanovićima i Kurevskim šumama.

Dodao je da je u Rizvanovićima navodno bio poginuo jedan srpski vojnik.

“U Domu je traženo iz Rizvanovića deset momaka, koji su izvedeni i odvedeni. Identifikovani su na Hozića kamenu”, kazao je Karagić, čiji je brat jedna od žrtava iz te grupe.

Suđenje se nastavlja 20. septembra.

detektor.ba