Uređenje infrastrukture u zoni „Celpak“, izgradnja putnih i kanalizacionih mreža, zimsko i ljetno održavanje puteva, samo su neki od poslova koje je Grad Prijedor dao firmi „Niskogradnja Marjanović“.

Posljednji u nizu poslova koje je „Niskogradnja Marjanović“ dobila je pomenuto uređenje infrastrukture u zoni „Celpak“ vrijedno više od 840.000 maraka.

Portal CAPITAL ranije je pisao da se Grad Prijedor potrudio da objavi veoma detaljan tender za uređenje infrastrukuture u „Celpaku“, pa su tako odlučili da skoro milion maraka daju isključivo izvođaču koji ima ili iznajmljuje asfaltnu bazu kapaciteta jednakog ili većeg od 120 t/h, koja od mjesta izvođenja radova ne smije biti udaljena više od 70 kilometara.

Tražili su da firma koja će raditi ovaj posao ima i deset kamiona, bagere, finišere, valjak, dva rovokopača i druge mašine i ispostavilo se da „Niskogradnja Marjanović“ sve to ima.

Početkom avgusta, ovo preduzeće je od Grada dobilo i oko 100.000 KM za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Janjića pumpa, dok su u prošloj izbornoj godini gospodarili prijedorskim putevima.

Tako su za održavanje makadamskih puteva i ulica lani dobili 600.000 KM, za održavanje asfaltnih puteva i ulica 200.000 maraka, a za izgradnju i rekonstrukciju puteva na području grada Prijedora skoro milion maraka.

Redovni dobavljači biomase
Osim od Grada, „Niskogradnja“ redovno dobija ugovore i od Toplane Prijedor, a posao vrijedan 3,7 miliona maraka za isporuku ogrijevnog drveta dobili su početkom avgusta ove godine.

Od prijedorske toplane su i u maju dobili ugovor za isporuku drvene sječke vrijedan 1,4 miliona KM.

CAPITAL je nedavno pisao da poslovanje Toplane zavisi od finansijske podrške gradskih i republičkih vlasti.

„Niskogradnja Marjanović“ u vlasništvu je Gorana Marjanovića, a prošle godine su ostvarili prihod od 9,7 miliona KM, dok im je dobit iznosila 3,1 milion maraka.

capital.ba
Foto – Niskogradnja Marjanović