Povodom Dana ratnih vojnih invalida Republike Srpske, predstavnici Boračke organizacije grada Prijedora su uručili jednokratnu pomoć Drašku Popoviću, ratnom vojnom invalidu šeste kategorije.

Popović je ranjen kao pripadnik Prvog bataljona 43. motorizovane brigade u dobi od 24 godine.

Danas živi od 135 maraka invalidnine. Najveći mu je problem nezaposlenost, pa ističe da svaka pomoć dobro dođe.

Zahvalan je prijedorskoj Boračkoj organizaciji koja ga nije zaboravila.

Potpredsjednik BO grada Prijedora, Dušan Đenadija, svjestan je da potrebe invalida uveliko premašuju mogućnosti ove organizacije.

“Jednokratna novčana pomoć od 200 KM trenutna je intervencija, ali trajno rješenje bi bilo zapošljavanje Draška Popovića i drugih ratnih vojnih invalida. Naša nastojanja su urodila zapošljavanjem određenog broja RVI. To nije mali broj, ali je i dalje nedovoljan”, rekao je Đenadija.

U Prijedoru živi 2025 RVI, od čega 248 od 1. do 4. kategorije.

kozarski.com