Zbog gubitka od čak 12,7 miliona maraka i kratkoročnih obaveza od 13,9 miliona KM koje su debelo premašile imovinu prijedorske toplane poslovanje ovog preduzeća u budućnosti je osuđeno na milost i nemilost gradskih i republičkih vlasti.

Ono što je poražavajuće je da je do ruba opstanka dovedena Toplana u čiju je izgradnju i opremanje postrojenja prije samo pet godina utrošeno čak 8,6 miliona evra.

Evropska banka za obnovu i razvoj (ERDB) je za njenu izgradnju pod povoljnim uslovima obezbijedila sedam miliona evra, dok je švedska SIDA donirala 1,6 miliona evra.

Naime, prema izvještaju revizora za Toplanu Prijedor za prošlu godinu, gubitak tog javnog preduzeća iznad visine kapitala iznosi 12,7 miliona KM, dok su kratkoročne obaveze u iznosu od skoro 14 miliona maraka, premašile kratkoročnu imovinu čija vrijednost iznosi svega 3,2 miliona KM.

“Navedena situacija odražava povećan rizik likvidnosti. Ako izostane finansijska podrška gradskih i državnih organa, sposobnost preduzeća da nastavi poslovati u doglednoj budućnosti će postati neizvjesna”, upozorio je revizor.

Revizor dalje pojašnjava da u slučaju da podrška gradskih i republičkih organa izostane, finansijske izvještaje treba sastaviti sa pretpostavkom prestanka poslovanja, što će, kako ističe, uticati na procjenu vrijednosti imovine.

“Nekretnine, postrojenja i oprema vrijede 13,6 miliona KM, što čini oko 70 odsto ukupne materijalne imovine, koja je založena kao instrument obezbjeđenja povrata sredstava po osnovu obveznica, te za izmirenje obaveza prema državi po osnovu reprograma”, naglašeno je u Izvještaju.

Revizor navodi, da iako u toplani smatraju da im poslovanje u doglednoj budućnosti nije ugroženo, da je to preduzeće 2020. godinu završilo sa ukupno likvidnih sredstava u znatno manjem iznosu nego što iznose kratkoročne obaveze.

“Sposobnost Preduzeća da posluje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja je isključivo zavisna od finansijske podrške gradskih i državnih organa”, napomenuo je još jednom revizor.

Kada su u pitanju prihodi od prodaje to preduzeće je lani zaradilo 2,9 miliona maraka, dok su u 2019. godini imali više prihode od prodaje i iznosili su nešto preko tri miliona KM.

Istaknuto je i da su se na kraju 2020. godine protiv preduzeća vodili sudski postupci u vrijednosti od 79.134 KM, ali Toplana nije formiralo rezervisanja po ovom osnovu.

“Prema navodima odgovorne osobe razlog zbog kojeg nisu izvršena rezervisanja jer se radi o tužbama koje se u principu odnose na utvrđivanje pravnog stanja dugovanja potrošača prema Toplani”, zaključeno je u Izvještaju revizora.

capital.ba