U dvije prijedorske javne kuhinje topli obrok dnevno dobija 219 korisnika. Nakon javnog poziva, kao najpovoljnije davaoce usluga javne kuhinje Gradska uprava odabrala je udruženja „Hleb života“ i „Optimiste“.

Oni su po obroku ponudili cijenu od dvije marke i 25 pfeninga.

U Centru za socijalni rad kažu da je ranije bilo i određenih zloupotreba jer su se prijavljivali i građani koji nisu bili u stanju socijalne potrebe.

Skupštinskom odlukom o uslugama javne kuhinje određeni su jasni kriterijumi koji regulišu proširena prava iz oblasti socijalne zaštite. To je olakšalo rad Udruženjima u čijem sastavu postoje javne kuhinje.

U udruženjima „Hleb života“ i „Optimisti“ ističu da određenom broju Prijedorčana, koji po kriterijumima Centra za socijalni rad nisu u stanju socijalnne potrebe, donatorskim sredstvima ipak obezbjeđuju topli obrok jer teško žive izdvajajući puno para za lijekove. U Gradskoj upravi najavljau mogućnost da se naredne godine, ukoliko bude potrebe, povećaju sredstva za javne kuhinje.

kozarski.com